Butlletins de l'Oficina de Seguretat - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletins de l'Oficina de Seguretat

L'any 2010 el Servei de Salut dels Illes Balears (IB-SALUT) es fixà el compromís de millorar l'oferta dels serveis sanitaris i garantir una assistència moderna, de qualitat i propera al ciutadà, amb la finalitat de complir les expectatives dels ciutadans en salut. En aquest sentit, els sistemes informàtics estan passant a ser un dels actius més preuats en la sanitat pública.

 

Garantir la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació sanitària, es fa cada vegada més necessari

 

Per tot això, i amb l'objectiu d'establir un entorn segur per al tractament de la informació sanitària, existeix una unitat especialitzada per a la prestació dels serveis de gestió i suport a l'àrea de seguretat i tecnologies de la informació.

Butlletins Informatius de Seguretat

 

Darrers butlletins de seguretat de la informació

Consells de seguretat per a l’estiu

Butlletí núm. 67 - Consells de seguretat per a l’estiu

Ha arribat l’estiu i, per tant, també les vacances: és el moment de desconnectar de la feina i de les rutines diàries. No obstant això, no s'ha de relaxar la protecció dels sistemes i de la informació que contenen. Igual que els lladres convencionals amb els cases, els ciberdelinqüents aprofiten aquests moments per perpetrar les accions que els són pròpies.   Com és habitual, l’Oficina de...

Eines corporatives

Butlletí núm. 66 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: eines corporatives

Gràcies a l’auge d’eines i serveis en núvol, els usuaris disposen d’una varietat de recursos més gran, que s’adapta a diferents necessitats i gusts. Això produeix l’efecte conegut com a “shadow IT”, un concepte que es refereix al conjunt de sistemes tecnològics, dispositius, programes, aplicacions i serveis en núvol que són fora del control del departament de tecnologia de la informació (IT, per...

Butlletí núm. 65 - any 2019

Butlletí núm. 65 - Llei orgànica 3/2018

Llei orgànica 3/2018 El 6 de desembre de 2018 va entrar en vigor a Espanya la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la qual ha derogat (a excepció dels articles 23 i 24) la fins ara vigent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carter personal, i té per objecte:   Adaptar l'ordenació jurídica espanyola al...

Butlletí núm. 64 - any 2018

Butlletí núm. 64 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: ús del mòbil corporatiu

Tot usuari té assumida la necessitat de tenir instal·lat un antivirus a l’ordinador. Tanmateix, no té la mateixa percepció d’aquesta necessitat quan es tracta del telèfon mòbil, a pesar que també pot rebre codi maliciós. El mes de juny de 2014, la Guàrdia Civil va comunicar que el virus de la policia, similar al que infecta els ordinadors i exigeix un rescat, s’havia estès als telèfons mòbils. 

Butlletí núm. 63 - any 2018

Butlletí núm. 63 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: el correu electrònic corporatiu

Recentment, l’Equip de Resposta a Incidents del Centre Criptològic Nacional (CCN-CERT) ha anunciat que havia detectat una campanya de pesca de credencials (phishing) contra el sector sanitari enfocada a robar credencials. La metodologia de l’atac sol ser per mitjà de la tècnica de correu electrònic anomenada “falsejament d'identitat” (spoofing), que consisteix a enviar un correu simulant que el...

Butlletí núm. 62 - any 2018

Butlletí núm. 62 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: ús d’unitats de xarxa compartides vs. unitats de disc local

Segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), les causes més freqüents de la pèrdua de dades són l’esborrament accidental i les fallades dels dispositius. Altres causes solen ser els atacs per mitjà de codi maliciós (com és el cas del conegut ransomware, o programari de segrest) i els efectes d’alguna catàstrofe natural o d’un fenomen meteorològic (com ara un incendi, una...