Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Consells de seguretat per a l’estiu

Butlletí núm. 67 - Consells de seguretat per a l’estiu

Ha arribat l’estiu i, per tant, també les vacances: és el moment de desconnectar de la feina i de les rutines diàries. No obstant això, no s'ha de relaxar la protecció dels sistemes i de la informació que contenen. Igual que els lladres convencionals amb els cases, els ciberdelinqüents aprofiten aquests moments per perpetrar les accions que els són pròpies.

 

Com és habitual, l’Oficina de Seguretat dona una sèrie de consells per evitar ser víctima d’atacs informàtics i posar en risc la informació durant les vacances d’estiu.

Amb aquests consells pretenem refrescar les mesures de seguretat bàsiques, fent especial èmfasi en les situacions que es poden donar més sovint quan es canvia d’entorn. 

 

Aquests són els nostres consells:

 

 1. Actualitzau els vostres dispositius: heu d’actualitzar tots els dispositius que emprareu, especialment si no disposareu d’una connexió de banda ampla, que us pot suposar costs elevats. Les actualitzacions poden protegir-los contra les vulnerabilitats que els ciberdelinqüents aprofiten. 
 1. Manteniu l’antivirus actiu i sempre actualitzat: abans de sortir de viatge, protegiu tots els vostres dispositius amb un antivirus que estigui sempre actiu i actualitzat, perquè és una barrera senzilla i eficaç entre els dispositius i els ciberdelinqüents. 
 1. Evitau connectar-vos a xarxes wifi públiques no segures: anau alerta sobretot amb les connexions automà­tiques, perquè als llocs turístics abunden les wifis fraudu­lentes. No accediu a xarxes obertes, sense contra­senya. I, encara que tenguin contrasenya, alguns xifrats no són segurs: evitau les que emprin xifrat WEP o WPA i confiau només en les que tenguin WPA. El nom també us pot donar alguna pista sobre el grau de seguretat: no us connecteu a les que s’anomenin «free wifi», «wifi gratis» o de manera similar. Si heu d’emprar la wifi gratuïta d’un establiment, convé que n’observeu el nom i que us assegureu que correspon al d’aquest establiment.

 Consejos de seguridad

 1. Pensau abans de publicar a les xarxes socials: segons dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), una de cada quatre persones (24,5 %) s’ha penedit alguna vegada d’haver publicat alguna cosa en una xarxa social. Pensau en qui podrà veure les vostres fotos o els comentaris abans de pitjar el botó per compartir-los a les xarxes socials. Segons dades del CIS, el 12,2 % de les persones enquestades afirma haver tingut problemes causats per continguts que altres persones han publicat en una xarxa social. Recordau que necessitau el consentiment de les persones que apareixen en les fotos abans de compartir-les a Internet (el dels pares o tutors si les que hi apareixen són menors). 
 1. Evitau dir on sou o compartir la vostra ubicació: fer-ho donarà informació a persones desconegudes sobre el vostre lloc de destinació i els períodes en què ca vostra segurament estarà buida. 
 1. No accediu a informació sensible des d’ordinadors públics: igual que amb les xarxes públiques, si emprau ordinadors públics evitau accedir a dades corporatives, perquè la informació podria ser capturada si l’ordinador està infectat, o es podria emmagatzemar en forma de fitxers temporals i quedaria a disposició de qualsevol que accedís a aquests fitxers. En aquest cas, una VPN no soluciona el problema. 
 1. Estau alerta contra el phishing: teniu molta cura especialment amb el correu electrònic, perquè els missatges referents a reserves d’hotel, vols o assumptes similars es poden aprofitar per provocar por i demanar-vos de facilitar les vostres credencials i la contrasenya corresponent. La millor manera d’evitar-ho és tenir sentit comú: accediu als serveis directament des de la pàgina oficial o l’aplicació pròpia, no ho faceu mai des d’enllaços de tercers i sota cap concepte introduïu les vostres dades en una web a la qual dirigeixi un enllaç que us hagin enviat per correu electrònic. 
 1. Protegiu el bluetooth i l’NFC: es donen casos d’atacs dirigits contra aquests protocols; per tant, no els tingueu activats més del que sigui necessari, a fi de minimitzar el risc de patir un accés indegut a les vostres dades. 
 1. Parau atenció al mòbil: el robatori de mòbils augmenta un 30 % a l’estiu, segons dades de la xarxa wifismo.com: en aquesta època, a Espanya es roba un mòbil cada dos minuts. La major part d’aquests robatoris es produeixen a la platja, als establiments hotelers propers i a locals de restauració. Sol tractar-se de furts —és a dir, robatoris sense violència— aprofitant una badada del propietari. És aconsellable que abans de sortir de viatge tingueu a mà el codi IMEI, amb el qual podreu bloquejar o fins i tot localitzar el mòbil en cas de robatori o pèrdua. En cas contrari es podria accedir a les claus i les dades emmagatzemades en el dispositiu.
 2. Feis còpies de seguretat: convé fer còpies de seguretat de tots els dispositius que us dureu de viatge. Aquesta mesura de prevenció no serveix només en cas de robatori del dispositiu, sinó que també inclou els possibles casos de pèrdua o danys. Una vegada feta la còpia de seguretat, és aconsellable posar les dades en un lloc segur i protegir-les amb una clau d’accés forta.

 Consejos de seguridad

 1. Desconnectau l’encaminador (router) i els dispositius que queden a casa: mantenir-los encesos pot deixar oberta la porta a un incident de seguretat.

 

Per acabar, us informam que en acabar l’època de vacances oferirem una nova edició del curs en línia “La seguretat de la informació des d’un punt de vista pràctic”, el període de matriculació del qual va començar l’1 de juliol i acabarà el 16 de setembre, data en què començarà el curs.