Transparència

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears

Què és la transparència en salut?

La transparència en salut és un instrument de retiment de comptes i una eina de comunicació i diàleg dels ens públics sanitaris.


El funcionament transparent del Servei de Salut de les Illes Balears implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de l'activitat en assistència sanitària.Transparència en salut

El Servei de Salut de les Illes Balears en xifres: any 2021

1 hospital de salut mental

1 hospital de salut mental
87 llits en funcionament

39.618 estades de salut mental

2 hospitals de mitjana estada

155 llits en funcionament

52.376 estades d’hospitalització de mitjana estada

7 hospitals d'aguts

1.910 llits en funcionament

71.482 altes d’hospitalització

445.230 urgències hospitalàries

58 centres de salut i 105 unitats
bàsiques de salut

5.154.888 visites realitzades per metge de

família i pediatra

4.541.150 visites realitzades per infermeria

061

647.108 cridades ateses

80.537 serveis de transport urgent

38 Punts d'Atenció Continuada/Serveis d'Urgències d'Atenció Primària

628.484 urgències realitzades per metge de família i pediatra

430.338 urgències realitzades per infermeria


Targetes sanitàries emeses

Any 2021 > 1.175.104 Targetes sanitàries emeses

Targetes sanitàries per illes 2021

Targetes sanitàries per edats 2021


Enllaços d'interès