Transparència

Accés a la informació pública sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears

Què és la transparència en salut?

La transparència en salut és un instrument de retiment de comptes i una eina de comunicació i diàleg dels ens públics sanitaris.


El funcionament transparent del Servei de Salut de les Illes Balears implica posar a l’abast de la ciutadania, com a exercici de publicitat activa, la informació rellevant sobre l'organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de l'activitat en assistència sanitària.Transparència en salut

Targetes sanitàries emeses

Any 2021 > 1.175.104 Targetes sanitàries emeses

Targetes sanitàries per illes 2021

Targetes sanitàries per edats 2021


Enllaços d'interès