Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • 12/03/2020 - Ajornades les proves d'oposicions convocades per als propers 30 dies

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha ajornat les proves d’oposicions convocades per als propers 30 dies, una mesura que s’ha adoptat en el marc de les mesures de contenció del COVID-19.

  D’aquesta manera, es suspenen els exàmens de la fase d’oposició prevists per accedir a la categoria de facultatiu especialista d’àrea (FEA) de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i, també, de Neurologia.

  Les proves s’havien de realitzar a l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital Mateu Orfila i l’Hospital Can Misses el proper diumenge, 29 de març, i aquesta suspensió ha afectat aproximadament a unes 85 persones opositores.

  El Servei de Salut de les Illes Balears lamenta les molèsties que aquesta decisió hagi pogut causar i anuncia que informarà de les noves dates dels exàmens al més aviat possible.

 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Butlletí n.º 61 - any 2018 - Entreteniment i seguretat de la informació

La tecnologia de la informació i les comunicacions té un paper protagonista en la societat contemporània. Eficiència, comunicacions més bones i productivitat són algunes de les característiques de les quals ens podem beneficiar: l’avenç de les noves tecnologies permet fer tasques quotidianes telemàticament, com ara comprar entrades per a espectacles, reservar vols, accedir a la banca electrònica, emmagatzemar informació, etc.

De fet, gràcies a l’avenç de la tecnologia de la informació el sector sanitari ha millorat considerablement, facilitant l’accessibilitat dels pacients per consultar la seva història clínica o demanar cita o ajudant els professionals sanitaris en la recerca de nous tractaments de salut, en la millora de les tècniques a la sala d’operacions... en definitiva, oferint un servei de més qualitat.

Es pot dir que confiam plenament en les tecnologies de la informació; no obstant això, hem de ser conscients de les amenaces a què ens exposam, ja que si no les empram de manera segura i adequada podem patir conseqüències perjudicials greus.

Per crear consciència de les amenaces a què ens exposam emprant les tecnologies de la informació, aquesta nova edició del Butlletí Informatiu pretén posar en pràctica —d’una manera divertida i entretenguda per mitjà de jocs— l’aprenentatge de conceptes en matèria de seguretat de la informació.

 

Divertiu-vos i apreneu

L’aprenentatge dels conceptes de seguretat de la informació es pot adquirir d’una manera divertida i entretenguda. A continuació us oferim un parell d’entreteniments relatius a la seguretat de la informació que us ajudaran a aplicar mesures de seguretat adequades i corregir mals hàbits.

 

Relacionau el terme amb el concepte respectiu

Relacionau cada un dels termes de la taula de l’esquerra amb el concepte respectiu de la taula de la dreta.

Sopa de lletres sobre seguretat de la informació

Trobau les cinc solucions relatives a aquests enunciats:

 1. No divulgar la informació dels pacients a terceres persones sense autorització.
 2. Per bloquejar l’ordinador quan aneu al lavabo.
 3. Quan s’envia informació confidencial per correu electrònic, aquesta s’ha de...
 4. Procediment que comprova que algú és qui diu ser quan accedeix a un ordinador o un servei en línia.
 5. Tots els empleats del Servei de Salut han de complir el…