Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí n.º 61 - any 2018 - Entreteniment i seguretat de la informació

La tecnologia de la informació i les comunicacions té un paper protagonista en la societat contemporània. Eficiència, comunicacions més bones i productivitat són algunes de les característiques de les quals ens podem beneficiar: l’avenç de les noves tecnologies permet fer tasques quotidianes telemàticament, com ara comprar entrades per a espectacles, reservar vols, accedir a la banca electrònica, emmagatzemar informació, etc.

De fet, gràcies a l’avenç de la tecnologia de la informació el sector sanitari ha millorat considerablement, facilitant l’accessibilitat dels pacients per consultar la seva història clínica o demanar cita o ajudant els professionals sanitaris en la recerca de nous tractaments de salut, en la millora de les tècniques a la sala d’operacions... en definitiva, oferint un servei de més qualitat.

Es pot dir que confiam plenament en les tecnologies de la informació; no obstant això, hem de ser conscients de les amenaces a què ens exposam, ja que si no les empram de manera segura i adequada podem patir conseqüències perjudicials greus.

Per crear consciència de les amenaces a què ens exposam emprant les tecnologies de la informació, aquesta nova edició del Butlletí Informatiu pretén posar en pràctica —d’una manera divertida i entretenguda per mitjà de jocs— l’aprenentatge de conceptes en matèria de seguretat de la informació.

 

Divertiu-vos i apreneu

L’aprenentatge dels conceptes de seguretat de la informació es pot adquirir d’una manera divertida i entretenguda. A continuació us oferim un parell d’entreteniments relatius a la seguretat de la informació que us ajudaran a aplicar mesures de seguretat adequades i corregir mals hàbits.

 

Relacionau el terme amb el concepte respectiu

Relacionau cada un dels termes de la taula de l’esquerra amb el concepte respectiu de la taula de la dreta.

Sopa de lletres sobre seguretat de la informació

Trobau les cinc solucions relatives a aquests enunciats:

 1. No divulgar la informació dels pacients a terceres persones sense autorització.
 2. Per bloquejar l’ordinador quan aneu al lavabo.
 3. Quan s’envia informació confidencial per correu electrònic, aquesta s’ha de...
 4. Procediment que comprova que algú és qui diu ser quan accedeix a un ordinador o un servei en línia.
 5. Tots els empleats del Servei de Salut han de complir el…