Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí n.º 61 - any 2018 - Entreteniment i seguretat de la informació

La tecnologia de la informació i les comunicacions té un paper protagonista en la societat contemporània. Eficiència, comunicacions més bones i productivitat són algunes de les característiques de les quals ens podem beneficiar: l’avenç de les noves tecnologies permet fer tasques quotidianes telemàticament, com ara comprar entrades per a espectacles, reservar vols, accedir a la banca electrònica, emmagatzemar informació, etc.

De fet, gràcies a l’avenç de la tecnologia de la informació el sector sanitari ha millorat considerablement, facilitant l’accessibilitat dels pacients per consultar la seva història clínica o demanar cita o ajudant els professionals sanitaris en la recerca de nous tractaments de salut, en la millora de les tècniques a la sala d’operacions... en definitiva, oferint un servei de més qualitat.

Es pot dir que confiam plenament en les tecnologies de la informació; no obstant això, hem de ser conscients de les amenaces a què ens exposam, ja que si no les empram de manera segura i adequada podem patir conseqüències perjudicials greus.

Per crear consciència de les amenaces a què ens exposam emprant les tecnologies de la informació, aquesta nova edició del Butlletí Informatiu pretén posar en pràctica —d’una manera divertida i entretenguda per mitjà de jocs— l’aprenentatge de conceptes en matèria de seguretat de la informació.

 

Divertiu-vos i apreneu

L’aprenentatge dels conceptes de seguretat de la informació es pot adquirir d’una manera divertida i entretenguda. A continuació us oferim un parell d’entreteniments relatius a la seguretat de la informació que us ajudaran a aplicar mesures de seguretat adequades i corregir mals hàbits.

 

Relacionau el terme amb el concepte respectiu

Relacionau cada un dels termes de la taula de l’esquerra amb el concepte respectiu de la taula de la dreta.

Sopa de lletres sobre seguretat de la informació

Trobau les cinc solucions relatives a aquests enunciats:

 1. No divulgar la informació dels pacients a terceres persones sense autorització.
 2. Per bloquejar l’ordinador quan aneu al lavabo.
 3. Quan s’envia informació confidencial per correu electrònic, aquesta s’ha de...
 4. Procediment que comprova que algú és qui diu ser quan accedeix a un ordinador o un servei en línia.
 5. Tots els empleats del Servei de Salut han de complir el…