Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 04/12/2020 - Núm.4 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 4 de la revista IB-SALUT informa, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Eines corporatives

Butlletí núm. 66 - Bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació: eines corporatives

Gràcies a l’auge d’eines i serveis en núvol, els usuaris disposen d’una varietat de recursos més gran, que s’adapta a diferents necessitats i gusts. Això produeix l’efecte conegut com a “shadow IT”, un concepte que es refereix al conjunt de sistemes tecnològics, dispositius, programes, aplicacions i serveis en núvol que són fora del control del departament de tecnologia de la informació (IT, per information technology) d’una empresa i que no tenen l’aprovació explícita de l’organització.

Aquest concepte s’amplia amb el de “shadow data”, relatiu a la informació sensible de l’empresa que es comparteix i el tipus o la qualitat de la no han estat validats pel departament de tecnologia de la informació.

 

Per reduir els riscs que poden suposar aquestes pràctiques, cal recordar el que estableix l’apartat 7.4 (“Connexió de dispositius personals i emmagatzemament al nigul”) del “Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal”:

 • No es pot connectar a la xarxa informàtica de comunicacions corporativa cap dispositiu diferent dels configurats, habilitats i admesos pel Servei de Salut, llevat que es disposi de l’autorització prèvia corresponent.
 • No és permès transmetre o allotjar informació sensible, confidencial, dades de caràcter personal o informació protegida pròpia del Servei de Salut en servidors externs o solucions d’emmagatzemament al nigul.

 

Emprar aplicacions o serveis no validats implica els riscs següents:

 

Per aquesta raó, l’Oficina de Seguretat del Servei de Salut aprofita aquest butlletí de seguretat per insistir en aquests aspectes:

 • Emprau exclusivament eines corporatives.
 • Si necessitau un nou servei, cursau un requeriment intern perquè s’avaluï la millor eina (incloent-hi la vostra seguretat) per a aquest servei.
 • No empreu eines no corporatives per enviar informació, sobretot mai i sota cap concepte per enviar dades relatives a la salut.
 • Siau pacient: nous serveis o aplicacions requeriran noves anàlisis i avaluacions, necessàries per determinar la idoneïtat i la seguretat de la sol·

 

Gràcies a aquestes bones pràctiques disminuirem el risc de fuga d’informació sensible.