Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 16 any 2013 - El “top 5” de les estafes en línia de 2012

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU presentam una llista amb les cinc estafes en línia més prolíferes durant l’any passat, segons dades de la Brigada d’Investigació Tecnològica de la Policia Nacional, perquè estigueu al corrent dels fraus més emprats pels ciberdelinqüents i així eviteu ser-ne víctima.

 

1. Fraus en la compravenda i en el lloguer en webs destinats a particulars

Ofereixen presumptes gangues en els productes més demanats del moment i també en habitatges. Una vegada que la víctima del frau envia els doblers, rep un producte d’un valor molt inferior al que esperava o bé no en rep cap; en el cas d’un lloguer, perd la quantia que havia pagat com a senyal.

 

2. Ofertes de feina falses

Amb la gran demanda de feina actual proliferen les ofertes falses, amb les quals es demanen doblers per endavant per al temari d’exàmens o dels cursos del lloc de treball que s’ofereix o bé per als tràmits de la contractació. Fins i tot es demana a la víctima del frau que faci una trucada a qualque número de telèfon de tarifació alta.

 

3. Virus per suplantar organismes oficials

Són molt danyosos, ja que bloquegen el dispositiu de la víctima al·legant per fer-ho, per exemple, que s’hi ha detectat material il·lícit. Les víctimes que paguen aquesta multa per mitjans de pagament no rastrejables s’adonen de l’estafa quan el dispositiu no recupera el funcionament normal.

 

4. Pesca

La pesca (phishing), explicada en el Butlletí nº10 any 2012 - Incidents en la seguretat: phishing, és un altre dels fraus més utilitzats pels estafadors. Com a novetat, l’any 2012 varen proliferar els enviaments d’SMS demanant dades de la targeta de crèdit per desbloquejar-la per presumptes motius de seguretat. Posteriorment s’empraven aquestes dades per fer pagaments difícilment recuperables per la víctima de l’estafa.

 

5. Subscripcions a SMS premium i a telèfons de tarifació alta

Els estafadors utilitzen diferents ganxos, tots falsos, per fer caure les seves víctimes en aquest tipus d’estafes: un paquet que no s’ha recollit, la telefonada d’una persona que no té saldo, premis en concursos i missatges ambigus de persones recent separades que volen fer un cafè.

Consells per evitar les estafes

  1. Desconfiau de les gangues en productes o habitatges de lloguer.
  2. No envieu doblers per endavant per ofertes de feina.
  3. Els organismes oficials no infecten els dispositius amb virus; per tant, si patiu una infecció posau-vos en contacte amb personal informàtic.
  4. La vostra entitat bancària mai no us demanarà les dades de la targeta de crèdit, ni per correu ni per SMS.
  5. Desconfiau sempre que us demanin enviar un SMS premium o trucar a qualque telèfon de tarifació alta.

 

Podeu trobar més consells útils per evitar les estafes en aquesta pàgina del web oficial de la Policia Nacional (només en espanyol).