Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí n.º 48 - any 2016 - Bloqueig del lloc de treball

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU recordam la importància de bloquejar les estacions de treball quan deixam el lloc de treball, a fi d’evitar que altres persones puguin accedir a la informació que manejam i/o suplantar-nos en treballar amb el nostre usuari.

El Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal, aprovat per la Circular 1/2014, de 18 d’agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix l’obligació de bloquejar el lloc de treball en els termes següents (punt 8.5):

Tots els terminals, ordinadors personals i dispositius mòbils emprats pels usuaris del Servei de Salut amb accés a la informació en l’acompliment de les seves funcions han de ser bloquejats convenientment per l’usuari abans d’abandonar el lloc de treball, tant momentàniament com al final de la jornada laboral.

Així mateix, ha de bloquejar el lloc de treball al cap d’un temps d’inactivitat, establit per la política de seguretat, que és part de la configuració de l’equip i no pot ser alterat per l’usuari.

El bloqueig de l’equip en el sistema operatiu Windows s’aconsegueix per mitjà de qualsevol d’aquests mètodes:

 1. Des del menú Inici, entre les opcions d’aturada cal triar Blocar.
 2. Pitjant simultàniament les tecles Windows i L.

  Tecla Windows + L

 3. Pitjant simultàniament les tecles control, alt i supr i després seleccionant l’opció Bloca aquest equip.

  Tecla Ctrl + Alt + Supr

Podeu ampliar aquestes recomanacions consultant el Codi de bones pràctiques, accessible des d’aquest enllaç:

http://ibsalut.es/ibsalut/documentospdf/cat/cbp_cat.pdf

En el web de l’Institut Nacional de Ciberseguretat podeu trobar així mateix material informatiu i didàctic sobre la seguretat al lloc de treball, concretament en aquest enllaç (en espanyol):

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/kit/puestodetrabajo/index.html

Bloqueja el teu equip