Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí n.º 48 - any 2016 - Bloqueig del lloc de treball

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU recordam la importància de bloquejar les estacions de treball quan deixam el lloc de treball, a fi d’evitar que altres persones puguin accedir a la informació que manejam i/o suplantar-nos en treballar amb el nostre usuari.

El Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal, aprovat per la Circular 1/2014, de 18 d’agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix l’obligació de bloquejar el lloc de treball en els termes següents (punt 8.5):

Tots els terminals, ordinadors personals i dispositius mòbils emprats pels usuaris del Servei de Salut amb accés a la informació en l’acompliment de les seves funcions han de ser bloquejats convenientment per l’usuari abans d’abandonar el lloc de treball, tant momentàniament com al final de la jornada laboral.

Així mateix, ha de bloquejar el lloc de treball al cap d’un temps d’inactivitat, establit per la política de seguretat, que és part de la configuració de l’equip i no pot ser alterat per l’usuari.

El bloqueig de l’equip en el sistema operatiu Windows s’aconsegueix per mitjà de qualsevol d’aquests mètodes:

 1. Des del menú Inici, entre les opcions d’aturada cal triar Blocar.
 2. Pitjant simultàniament les tecles Windows i L.

  Tecla Windows + L

 3. Pitjant simultàniament les tecles control, alt i supr i després seleccionant l’opció Bloca aquest equip.

  Tecla Ctrl + Alt + Supr

Podeu ampliar aquestes recomanacions consultant el Codi de bones pràctiques, accessible des d’aquest enllaç:

http://ibsalut.es/ibsalut/documentospdf/cat/cbp_cat.pdf

En el web de l’Institut Nacional de Ciberseguretat podeu trobar així mateix material informatiu i didàctic sobre la seguretat al lloc de treball, concretament en aquest enllaç (en espanyol):

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/kit/puestodetrabajo/index.html

Bloqueja el teu equip