Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí núm. 28 - any 2014 - Acreditació del curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques

 • Curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i tractament de les dades de caràcter personal
 • Curs en 3D guardonat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el premi a la millor difusió de 2009 en matèria de protecció de dades

 

Què és el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sis-temes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal?

Es va aprovar el 28 d’abril de 2009 com a circular del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formar part de la política de seguretat d’aquest ens.

Té com a objectiu garantir i protegir la privacitat de la informació —especialment les dades de caràcter perso-nal— contra els accessos, l’ús i la divulgació no autorit-zats, la pèrdua, l’alteració, la destrucció i el robatori.

 

Quins són els objectius del curs en línia?

Difondre el Codi i conscienciar i alhora formar totes les persones usuàries sobre els seus continguts, tant en el marc legal com en les mesures pràctiques de seguretat que han de conèixer.

 

A qui va adreçat?

A tot el personal del Servei de Salut que empri sistemes d’informació i tracti dades de caràcter personal.

 

Està acreditat el curs?

Sí, per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears. Tots els professionals sanitaris que completin el curs segons els criteris establerts rebran 0,7 crèdits. Pel seu costat, els professionals no sanitaris rebran un certificat d’aprofitament del curs.

 

Com es presenta?

El curs es presenta en una plataforma formativa en 3D, a distància, molt pràctica i interactiva, que ajuda l’alumnat a entendre’n els continguts de manera clara i senzilla.

Quins elements bàsics fan falta per a la formació?

Només fa falta tenir connexió a Internet i un navegador web des de qualsevol sistema operatiu (PC o Mac).

 

Com s’hi han d’inscriure?

Des de la pàgina web de formació del Servei de Salut (https://formacio.ssib.es/login/index.php) es pot accedir per mitjà del número d’usuari d’SSIB i la contrasenya personal.

 

Quins continguts inclou el curs?

El curs inclou casos pràctics, preguntes específiques, conceptes legals i bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació.