Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 28 - any 2014 - Acreditació del curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques

 • Curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i tractament de les dades de caràcter personal
 • Curs en 3D guardonat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el premi a la millor difusió de 2009 en matèria de protecció de dades

 

Què és el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sis-temes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal?

Es va aprovar el 28 d’abril de 2009 com a circular del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formar part de la política de seguretat d’aquest ens.

Té com a objectiu garantir i protegir la privacitat de la informació —especialment les dades de caràcter perso-nal— contra els accessos, l’ús i la divulgació no autorit-zats, la pèrdua, l’alteració, la destrucció i el robatori.

 

Quins són els objectius del curs en línia?

Difondre el Codi i conscienciar i alhora formar totes les persones usuàries sobre els seus continguts, tant en el marc legal com en les mesures pràctiques de seguretat que han de conèixer.

 

A qui va adreçat?

A tot el personal del Servei de Salut que empri sistemes d’informació i tracti dades de caràcter personal.

 

Està acreditat el curs?

Sí, per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears. Tots els professionals sanitaris que completin el curs segons els criteris establerts rebran 0,7 crèdits. Pel seu costat, els professionals no sanitaris rebran un certificat d’aprofitament del curs.

 

Com es presenta?

El curs es presenta en una plataforma formativa en 3D, a distància, molt pràctica i interactiva, que ajuda l’alumnat a entendre’n els continguts de manera clara i senzilla.

Quins elements bàsics fan falta per a la formació?

Només fa falta tenir connexió a Internet i un navegador web des de qualsevol sistema operatiu (PC o Mac).

 

Com s’hi han d’inscriure?

Des de la pàgina web de formació del Servei de Salut (https://formacio.ssib.es/login/index.php) es pot accedir per mitjà del número d’usuari d’SSIB i la contrasenya personal.

 

Quins continguts inclou el curs?

El curs inclou casos pràctics, preguntes específiques, conceptes legals i bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació.