Hospital Comarcal de Manacor

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

-

Equip directiu

Web del centre

Targeta sanitària individual (2019)

<14 anys

14-64 anys

>64 anys

Total:

Veure mapa de localització de: -

Serveis Quirúrgics

 • Anestèsia i Reanimació
 • Cirurgia General i Digestiva
 • Ginecologia
 • Obstetrícia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica
 • Unitat de Fertilitat
 • Urologia
 • Serveis Médics

 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Digestiu
 • Endocrinologia
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Oncologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Psiquiatria
 • Reumatologia
 • Serveis Centrals

 • Anatomia Patològica
 • Bioquimica
 • Ecografia
 • Inmunologia
 • Microbiologia
 • Radiodiagnòstic
 • Radiologia General
 • TAC
 • Dades de contacte

  DIRECCIÓ
  , ,

  TELÈFONS DEL CENTRE

  HORARI

  Informació

  Atenció a pacient

  Admissió d'hospitalizació

  Laboratori

  Farmàcia

  Centres de salut del sector

  Unitats bàsiques del sector