Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 30/07/2021 - Oferta de contractació dirigida a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  El Servei de Salut de les Illes Balears realitza una oferta de contractació dirigida a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

  El personal al qual va dirigit:

  • Enfermer@
  • Tècnic@ de Grau Mitjà en cures auxiliar d'infermeria. TCAES


  Condicions:

  • Nomenament de 2 mesos de durada
  • Allotjament en hotel
  • Incorporació immediata


  Els professionals interessats a dur a terme la prestació de serveis en les condicions indicades, han de remetre un correu electrònic informant de la seva disponibilitat a bolsaunica@ssib.es, indicant en l'assumpte NOMENAMENTS EIVISSA.

  MOLT IMPORTANT: Anotar les DADES DE CONTACTE.


  Gràcies per endavant per la vostra col·laboració.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 29/07/2021 - Oposicions: TÈCNIC MITJÀ SANITARI/TÈCNICA MITJANA SANITÀRIA EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

  Nova convocatòria de concurs oposició

 • 28/05/2021 - Oferta de nomenaments temporals a infermeres i infermers per prestar serveis a Mallorca, a Menorca i a Eivissa

  El Servei de Salut de les Illes Balears ofereix nomenaments temporals a infermeres i infermers per prestar serveis a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

   

  Condicions:

  •  Contractes per cobrir vacances i substitucions
  • Incorporació immediata (juny de 2021)
  • Retribució segons la taula salarial de 2021

  Els professionals interessats a prestar serveis amb les condicions indicades han d'enviar un correu electrònic per informar de la seva disponibilitat a l'adreça bolsaunica@ssib.es.

   

  En l'assumpte han d'indicar «nomenament infermer/infermera».

   

  En el cos del missatge han d'indicar les dades de contacte: nom i llinatges, número del document d'identitat, número de telèfon i adreça electrònica de contacte.

   

  També és convenient que adjuntin el currículum i que indiquin en quina àrea o processos tenen experiència i en quina illa o en quines illes estan disposats a treballar.

 • 19/05/2021 - Oferta dirigida a professionals d’infermeria jubilats per col·laborar en la campanya de vaccinació de la COVID-19

  El Servei de Salut de les Illes Balears comunica als professionals d’infermeria especialistes que estiguin jubilats i vulguin incorporar-se al servei actiu per col·laborar en la campanya de vaccinació de la COVID-19 que poden informar del seu interès per comptar amb els seus serveis, de conformitat amb el Reial decret llei 8/2021i per atendre les seves peticions.

   

  Aquesta és una mesura més, duta a terme de forma excepcional per donar continuïtat a l’activitat assistencial, que és la màxima prioritat del Servei de Salut de les Illes Balears.

   

  Els professionals d’infermeria seran mobilitzats segons les necessitats de cada moment i de la manera més àgil possible per assegurar l’assistència sanitària a la població.

   

  Destinataris

  Professionals d’infermeria especialistes jubilats del Servei de Salut de les Illes Balears.

   

  Procediment

  Comunicar l’interès per prestar aquest servei escrivint a l’adreça electrònica RHDP.Informa@ibsalut.es o telefonant al 971 704 422 (ext. 1). Si es comunica per correu cal indicar en l’assumpte «Infermeres jubilades vaccinació» i en el cos del missatge cal consignar el nom complet, el nombre del document d’identitat i un telèfon de contacte, i indicar les dates de disponibilitat i l’illa on es vol prestar servei. ÉS UN REQUISIT ESTAR VACCINAT CONTRA LA COVID-19.

   

  Què s’ofereix

  • Compatibilitat amb la percepció de la pensió de jubilació.
  • Contractes d’un mes a temps complet o a temps parcial, renovables per la mateixa durada.
  • Durada màxima: fins al 31 de desembre de 2021.
 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Formacions TIC

Butlletí núm.86 - Formacions tècniques per a personal TIC (primer semestre 2021)

L'Oficina de Seguretat ha establert, dins del Pla de formació 2020/2022, la planificació de jornades de formació tècnica especialitzada per al personal TIC del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquestes es fan en línia i amb una periodicitat mensual des de novembre de 2020 fins a abril del 2022. Per mitjà d'aquest butlletí us introduirem a les sessions de formació duites a terme fins al primer semestre de 2021. 

 

Introducció a la gestió d'incidents  

És un aspecte molt important en l'àmbit de la seguretat de la informació. El Servei de Salut disposa d'un procediment de gestió d'incidències que detalla com actuar davant qualsevol possible incident de seguretat en l'àmbit organitzatiu. L'objectiu de la formació és compartir aquest procediment explicant els passos a seguir per gestionar els incidents de seguretat del Servei de Salut. Això ha de permetre reaccionar ràpidament en el cas que hi hagi un incident de seguretat i minimitzar-ne l'impacte sobre la informació de l'entitat.


 

Metodologia OWASP 

OWASP (Open Web Application Security Project) és una metodologia de seguretat de referència en el camp de les auditories web, oberta, col·laborativa i orientada a l'anàlisi de seguretat d'aplicacions web. L'objectiu és fer una introducció breu de la metodologia OWASP i visualitzar els diferents entorns i les proves d'intrusió a les aplicacions web. 


 

Introducció al desenvolupament segur 

És una necessitat en el disseny i en el desenvolupament de programari. La idea darrere del disseny i del desenvolupament segur d'aplicacions és tenir en compte la seguretat des que es posa en marxa el cicle de vida del programari. Si el programari es desenvolupa correctament podem evitar fallades de seguretat que poden significar grans pèrdues de temps, informació, diners i confidencialitat de la informació. L'objectiu és explicar per què és necessari disposar d'un cicle de desenvolupament segur en el Servei de Salut de les Illes Balears. 


 

 Introducció a proves de hacking / test d'intrusió 

És la pràctica d'atacar diversos entorns amb la intenció de descobrir fallades, bretxes de seguretat i vulnerabilitats, per així poder prevenir atacs externs cap a aquests equips o sistemes. L'objectiu és definir una bretxa de seguretat, com s'identifiquen, com se solucionen i quina importància tenen per a la millora de la seguretat de l'organització. 


 

 Introducció a l'auditoria de vulnerabilitats 

És un instrument preventiu que permet identificar les àrees problemàtiques i riscs potencials que una organització afronta diàriament, i especialment, calibrar les repercussions i l'abast que podrien tenir si alguna vegada es materialitzassin. L'objectiu és definir què és una vulnerabilitat, on es poden trobar, com s'analitzen per a la infraestructura del Servei de Salut i com es gestionen quan es detecten.


 

Introducció a l'anàlisi informàtica forense 

És l'aplicació de tècniques científiques i analítiques especialitzades a infraestructures tecnològiques que permeten identificar, preservar, analitzar i presentar dades vàlides dins d'un procés legal. L'objectiu és conèixer els conceptes bàsics de peritatge informàtic, conèixer els diferents tipus d'habilitats i eines necessàries per efectuar aquest tipus d'anàlisi, metodologia i casos pràctics ocorreguts (notícies d'interès). 


 

Introducció al threat hunting 

És el procés de recerca iterativa i proactiva per mitjà de les xarxes per detectar i aïllar amenaces avançades capaces d'evadir les solucions de seguretat que hi ha. Aquest procés investiga en profunditat per detectar elements maliciosos en el seu entorn que s'hagin pogut filtrar per les barreres inicials de seguretat. L'objectiu és fer una introducció molt breu al threat hunting, les diferents fases i les eines que hi ha. 


 

Introducció a l'enginyeria social 

És la pràctica d'obtenir informació confidencial per mitjà de la manipulació d'usuaris legítims. És una tècnica que poden usar certes persones per obtenir informació, accés o permisos en sistemes d'informació que els permetin danyar persones o organismes. El principi que sustenta l'enginyeria social és el que, en qualsevol sistema, els usuaris són la baula feble. L'objectiu és donar a conèixer el concepte d'enginyeria social. En la formació es van exposar exemples pràctics a nivell personal i els atacs més coneguts recentment. També es va emfatitzar sobre el doble factor d'autenticació. 


 

Accés al material i als enregistraments 

El personal TIC del Servei de Salut de les Illes Balears que no va poder assistir a les sessions tècniques no ha de passar pena! Si clica en els enllaços següents podrà accedir a tot el material relacionat:

 


 

Calendari de les properes formacions previstes

 

Títol de la formació 

Data 

Com prevenir el malware (programari maliciós)? 

16/09/2021 

Com prevenir el phishing (pesca)? 

18/10/2021 

Introducció a Cloud Security 

16/11/2021 

Surface web / Deep web / Dark web 

16/12/2021 

El món dels dispositius intel·ligents 

17/01/2022 

Criptografia 

16/02/2022 

Seguretat Wi-Fi 

16/03/2022 

Escaneig de xarxes 

18/04/2022