Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí n.º 50 - any 2017 - Com emprar el mòbil de manera segura i evitar atacs cibernètics

Publicam (i celebram) l’edició número 50 del nostre BUTLLETÍ INFORMATIU i volem aprofitar l’avinentesa per oferir-vos diverses recomanacions de seguretat sobre l’ús del mòbil, que serveixen com a bones pràctiques per protegir-se d’atacs cibernètics.

 

Actualment, a Espanya està augmentant el nombre d’atacs per aconseguir infectar un dispositiu mòbil o obtenir informació personal de les víctimes.

 

A continuació indicam algunes mesures de seguretat.

 

Decàleg de seguretat dels dispositius mòbils

  1. Actualitzau sempre el sistema operatiu i les aplicacions del dispositiu mòbil, que hauríeu de descarregar sempre de fonts de confiança.
  2. Protegiu el dispositiu mòbil amb un codi d’accés fort associat a la pantalla de bloqueig o, si no en teniu, amb una empremta dactilar digital. No deixeu el mòbil desatès sense bloquejar-lo.
  3. Instal•lau un antivirus i comprovau que estigui actualitzat. Analitzau el dispositiu per cercar-hi amenaces (vegeu el punt 7 del BUTLLETÍ INFORMATIU núm. 47).
  4. Evitau connectar el mòbil a ports USB desconeguts i no accepteu cap relació de confiança per mitjà d’USB si el dispositiu al qual us connectau no és de confiança.
  5. Evitau connectar-vos a xarxes Wi-Fi públiques obertes que no implementin cap tipus de seguretat.
  6. Deshabilitau totes les interfícies de comunicacions sense fil del dispositiu mòbil (NFC, Bluetooth i BLE, Wi-Fi, serveis de localització, etc.) excepte quan les hagueu d’emprar, i deshabilitau-les en haver acabat.
  7. No instal•leu cap aplicació mòbil que no provengui d’una font de confiança (Google Play, App Store, etc.).
  8. No atorgueu permisos innecessaris o excessius a les aplicacions, i així limitareu les dades i la funcionalitat a les quals aquestes tendran accés.
  9. Sempre que sigui possible utilitzau el protocol HTTPS inserint el text abans de l’adreça web del servidor amb el qual hagueu de contactar.
  10. Feis còpies de seguretat periòdicament (de manera automàtica, preferiblement) de tots els contenguts del dispositiu mòbil que vulgueu protegir i conservar.