Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 35 - any 2014 - Llei de protecció de dades: òrgans i fitxers de les comunitats autònomes

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU donarem a conèixer els òrgans de supervisió i control d’àmbit autonòmic, que actualment són només dos: l’Agència Basca de Protecció de Dades (DBEB-AVPD) i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

En el núm. 33 del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i en aquest presentam els òrgans que poden exercir algunes competències específiques de l’AEPD en el seu àmbit territorial, és a dir, a la seva comunitat autònoma. Aquests òrgans tenen la consideració d’autoritats de control i tenen garantides plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions.

 

Quines funcions de l’AEPD poden exercir els òrgans corresponents de les comunitats autònomes?

Poden exercir la majoria de les funcions dirigides a l’AEPD, regulades en l’article 37 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, però amb algunes excepcions.

Les funcions de la DBEB-AVPD són regulades per l’article 17 de la Llei 2/2004, de 25 de febrer, de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública i de creació de l’Agència Basca de Protecció de Dades.

Pel seu costat, les funcions de l’APDCAT s’estableixen en la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

La informació detallada sobre les funcions que pot exercir cada agència de protecció de dades autonòmica es pot consultar en els enllaços següents:

 

Quins serveis ofereixen la DBEB-AVPD i l’APDCAT?

Entre els serveis que ofereix la DBEB-AVPD destaquen el servei d’atenció a la ciutadania; el de gestió de de-núncies; el de tutela; el de publicitat de fitxers; el d’actualització de la informació a la pàgina web, i la difusió del compliment d’aquests objectius.

Així mateix, cal subratllar els serveis que ofereix l’APDCAT: el servei d’atenció al públic; el de consultoria; el Registre de Protecció de Dades de Catalunya; el servei de formació i divulgació del dret a la protecció de dades; l’elaboració d’informes, dictàmens, instruccions i recomanacions; els serveis d’inspecció i auditoria de seguretat de la informació, i el Centre de Documentació com a unitat de recursos i serveis d’informació especialitzats.

 

Quina relació hi ha entre l’AEPD i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes?

El director de l’AEPD i els òrgans corresponents de les comunitats autònomes es poden sol·licitar mútuament la informació necessària per complir les seves funcions. El primer pot convocar regularment els segons als efectes de cooperació institucional i coordinació de criteris o procediments d’actuació.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es