Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí nº 1 any 2010 - Oficina de Seguretat

imagen

Oficina de Seguretat: Compromís

El Servei de Salut dels Illes Balears (SSIB) s'ha fixat el compromís de millorar l'oferta dels serveis sanitaris i garantir una assistència moderna, de qualitat i propera al ciutadà, amb la finalitat de complir les expectatives dels ciutadans en salut.  

En aquest sentit, els sistemes informàtics estan passant a ser un dels actius més preuats en la sanitat pública. És per això, que garantir la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de la informació es fa cada vegada més necessari.  

A causa de les circumstàncies anteriorment exposades, i amb l'objectiu d'establir un entorn segur per al tractament de la informació sanitari, s'ha procedit a la creació d'una unitat especialitzada per a la prestació dels serveis de gestió i suport a l'àrea de Seguretat i Tecnologies de la Informació.

José E. Romero - OTIC Seguridad

Punt de Contacte 

S'ha engegat l'Oficina de Seguretat amb la finalitat de proporcionar un punt de contacte per canalitzar consultes i actuacions necessàries davant qualsevol requeriment en matèria de seguretat de la informació. Aquesta Oficina es troba a la disposició de tots els professionals que presten els seus serveis en els Centres i Gerències pertanyents o adscrits al SSIB. 

Amb la finalitat de conjuminar esforços a les diferents àrees, el passat 9 de febrer, es va presentar l'engegada de l'Oficina de Seguretat (emmarcada en l'Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicacions -OTIC-) als directius i Gerents dels Centres i entitats del SSIB. També s'ha presentat ja aquesta Oficina als responsables d'Informàtica d'aquests Centres i entitats. En ambdues reunions es va explicar el funcionament i els objectius a desenvolupar per l'Oficina, i es van recaptar les opinions i peticions dels assistents.

 

Labors

Les labors de l'Oficina de Seguretat consisteixen, entre unes altres, a atendre qualsevol requeriment relatiu a temes de seguretat de la informació, tant a nivell operatiu, jurídic com a tècnic, entre les quals es poden destacar aquelles relatives a:

  1. Respondre a les consultes i, en cas necessari, canalitzar les accions corresponents, per a la resolució de qüestions relatives a seguretat de la informació.
  2. Elaborar polítiques, directrius i codis de bones pràctiques de seguretat de la informaci.
  3. Facilitar el compliment de la legislació i normativa del sector sanitari en matèria de Protecció de Dades Personales.
  4. Promoure uns nivells elevats de conscienciació en la matèria de seguretat i protecció de dades dins del SSIB.
  5. Augmentar la seguretat de la informació, garantint els serveis de seguretat i confidencialitat, minimitzant els riscos i garantint la confidencialitat de les dades clíniques.
  6. Garantir la protecció dels drets dels ciutadans, usuaris i professionals, augmentant la seva confiança en les TIC en l'àmbit dels serveis sanitaris.

La seguretat de la informació sanitària és una labor de tots els que conformem el SSIB i, precisament per això, L'Oficina de Seguretat pretén unificar esforços i facilitar aquesta tasca.

 

És important destacar que NO és missió de l'Oficina de Seguretat

  •  Ordenar o imposar criteris: Es tracta d'una unitat consultiva que proporciona assessorament i ajuda en el que se li requereixi.
  •  Substituir la funció de Seguretat en cada Gerència/Hospital: En el cas d'aquelles Gerències/Unitats que disposin de recursos de recolzo en matèria de seguretat (tècnics, jurídics, etc.), l'Oficina de Seguretat complementa, ajuda o assessora segons les necessitats. 
  • Eliminar la necessitat de realitzar esforços en matèria de seguretat: L'Oficina de Seguretat ajuda i facilita al màxim la gestió de la seguretat en cada Gerència/Centro, com a punt d'unió en la coordinació, distribució i conscienciació en la matèria; però com s'ha assenyalat anteriorment, la seguretat és una tasca de tots, i sense la col·laboració del personal dels Centres i Gerències, no podran portar-se avanci les iniciatives en aquesta matèria.

 

L'equip

L'Oficina de Seguretat compta amb un equip multidisciplinari (sanitari, tecnològic, i legal), situat presencialment en les instal·lacions de la OTIC. També compta amb personal de suport altament especialitzat en aquests àmbits, per donar resposta a les necessitats que es plantegin.

 

Sumar

La suma dels esforços en seguretat de tot el SSIB, que pretén impulsar l'Oficina de Seguretat, redundarà en una major seguretat i confidencialitat que beneficia no solament als ciutadans i pacients del SSIB, sinó també a nosaltres mateixos, professionals de la salut, en poder disposar del suport d'aquesta nova unitat especialitzada, i exercir les nostres labors amb majors garanties de seguretat, i amb major confiança en el compliment de la normativa aplicable.

 

Oficina de Seguretat

Ja ara, en l'inici de la nostra marxa, tenim previstes diverses accions de les quals anireu tenint notícia a través d'aquest butlletí. Com a punt de partida, estem donant a conèixer aquest nou servei amb el qual ja pots començar a explicar.

Estem a la teva disposició tant a través de correu electrònic, com per telèfon:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

971426530 Ext: 3123, 3141, 3143

 

Comptem amb el suport de l'Adreça i de cada Gerència de cada òrgan o unitat del *SSIB i amb la col·laboració dels departaments informàtics. Esperem poder comptar també amb la teva ajuda.