Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí nº7 any 2012 - Algunes qüestions respecte a la protecció de dades en la nova targeta sanitària

Des de l’1 de gener d’enguany, el Servei de Salut de les Illes Balears ha començat a expedir la nova targeta sanitària intel·ligent, que com a novetat — entre altres coses— inclou un xip d’identificació per radiofreqüència (RFID).

 

Amb motiu de la implantació de la nova targeta sanitària intel·ligent, han sorgit algunes preguntes respecte a l’impacte que suposarà aquesta nova tecnologia pel que fa a la confidencialitat de la informació que el xip conté. Per això, en aquest número del butlletí l’Oficina de Seguretat de l’OTIC respon algunes de les preguntes sorgides sobre la implantació d’aquesta nova tecnologia en l’àmbit del Servei de Salut.

imagen

 

Què és exactament l’RFID?

RFID és una sigla que prové de la denominació en anglès “Ràdio Frequency IDentification”, la traducció de la qual és ‘identificació per radiofreqüència’, i es refereix a una tecnologia d’emmagatzemament i comunicació remota de dades. El propòsit fonamental és transmetre la identitat d’un objecte (similar a un número de sèrie únic) per mitjà d’ones de ràdio.

 

S’inclouran dades de caràcter personal en el xip de la nova targeta sanitària intel·ligent?

El xip inclourà exclusivament un codi únic i irreproduïble per mitjà del qual s’identificarà la targeta. En cap cas no contendrà informació sensible o relativa a la història clínica de la persona titular de la targeta.

 

Aleshores, com afecta la confidencialitat de les persones titulars de la targeta la informació que el xip conté?

Atès que el xip no inclou informació sensible, en cap moment no es compromet la confidencialitat de les dades de caràcter personal de la persona titular de la targeta.

 

Qui pot accedir a les dades incloses en la història clínica de l’usuari per mitjà de la informació que la targeta intel·ligent conté?

Exclusivament els professionals autoritzats que treballin per al Servei de Salut poden accedir a la informació clínica dels usuaris per mitjà de la informació emmagatzemada en el xip de la targeta. Cal recordar que tots aquests professionals estan obligats a complir el compromís de confidencialitat respecte a les dades a les quals tenen accés en acomplir les seves funcions.

 

Quins beneficis de seguretat aporta la nova targeta sanitària intel·ligent?

La implantació de la nova targeta millorarà la confidencialitat de la història clínica dels usuaris de la sanitat pública, ja que, d’una banda, permetrà identificar unívocament la persona titular de cada targeta i, d’altra banda, garantirà que l’accés a la història clínica només serà possible amb el seu consentiment o el de qui actuï legalment en nom seu, o bé sempre que sigui necessari per garantir l’assistència de la persona titular, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.