Gerència d'Atenció Primària Mallorca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència d'Atenció Primària Mallorca

La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPM) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària primària en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, que ha de comptar amb un gerent d’Atenció Primària i l’estructura necessària per respondre a les funcions que té assignades. Coordina la gestió dels centres de salut (CS), de les unitats bàsiques de salut (UBS) i de les unitats de suport (US) de l'atenció primària de Mallorca i hi dona suport.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Gerent

Carlos Raduán de Páramo

Recursos i centres

Punts d'atenció continuada (PAC)

Centres de salut (CS)

Unitats bàsiques de salut (UBS)

Unitats de suport (US)

Mapa de localització d'equipaments sanitaris

invalid quix collection shortcode!

Ubicació i contacte

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (GAPM)
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de l'Escola Graduada, 3, 07002 Palma, Illes Balears
Tel. 971 17 58 90

Adreça web http://www.ibsalut.es/apmallorca/ca/

Xarxes socials
  1. Facebook
  2. Canal Twitter | Gerència d'Atenció Primària Mallorca
  3. Canal Youtube | Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
Funcions
  1. L’organització de l’activitat assistencial dels serveis sanitaris adscrits al seu àmbit d’actuació.

  2. La direcció, el control i la gestió del funcionament dels serveis i les activitats de l’assistència primària.

  3. El compliment del programa anual d’objectius i pressuposts fixats pel Servei de Salut.

  4. Impartir directrius i instruccions, dins del marc de les seves competències, als gerents d’àrea per a l’exercici de les funcions que els corresponguin.

Cartera de serveis