Professionals

Informació adreçada a professionals de la salut

IBSALUT INFORMA: NOVETATS PER A PROFESSIONALS

 • 02/07/2024 - Es reactiva la carrera professional del personal estatutari

  El nou acord, signat el 2 de juliol de 2024, contempla dos procediments seqüenciats:

  • En primer lloc, una convocatòria extraordinària per al període 2018-2022
   S’estableix un pagament dels endarreriments als professionals del Servei de Salut, tant dels que ja tenguin un nivell de carrera professional reconegut com als qui se’ls reconegui per primera vegada, per al període extraordinari 2018-2022.

  • Posteriorment, un procediment simplificat corresponent als exercicis de 2023 i 2024.
   Es contempla una convocatòria simplificada en què a més dels serveis prestats també es tindran en compte els mèrits en formació, docència i investigació.

  Més informació.

 • 03/06/2024 - Formació de Llengua Catalana de l'EBAP 2024

  Previsió de dates i terminis del Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2024:

  Publicació del Pla en el BOIB: setmana del 3 al 8 de juny de 2024.

  Termini de presentació de sol·licituds: deu dies, des de l’endemà de la publicació del Pla en el BOIB.

  Començament dels cursos: darrera setmana del mes de setembre de 2024.

  Finalització dels cursos: darrera setmana del mes de febrer de 2025.

  Realització de les proves: previsiblement, abril de 2025

  Oferta per cursos i nombre de places:

  — Nivell B2: 175 places

  — Nivell C1: 245 places

  — Nivell C2: 210 places

  — Llenguatge administratiu: 280 places

  Tots els cursos s’imparteixen en la modalitat en línia.

  NOTA IMPORTANT: Aquesta informació té caràcter provisional, i els terminis poden canviar, segons la data final de publicació del Pla en el BOIB.

  Més informació.

 • 31/01/2024 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 31 de gener de 2024, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borsa única i les crides públiques per a la selecció de personal estatutari temporal: la lletra resultant va ser la E.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 29/08/2023 - Aprovat el Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari

  S'ha aprovat el Decret llei 5/2023, de 28 d’agost, de mesures urgents en l’àmbit educatiu i en el sanitari que regula l'exigència de coneixement de la llengua catalana al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 • 08/03/2023 - L’usuari “U” i la contrasenya deixen de funcinar com a mètode d'autenticació del Servei de Salut.

  A partir de dijous, dia 9 de març de 2023, l’usuari “U” i la contrasenya deixaran de funcionar com a mètode d’autenticació per realitzar tràmits telemàtics amb el Servei de Salut de les Illes Balears. Des d’aquesta data, serà necessari utilitzar Cl@ve com a sistema d’autenticació.

  Aquesta circumstància afecta tant a persones usuàries internes com a externes del Servei de Salut. 

Notícies destacades per a professionals