Centres sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Centres sanitaris

Equipaments sanitaris públics registrats a les Illes Balears

Consulta els centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears

De quins tipus de centres sanitaris disposa el Servei de Salut de les Illes Balears?


  • Centre de salut (CS)

    Centre sanitari d'atenció primària que assumeix la responsabilitat continuada sobre la salut de la població que pertany a una zona bàsica de salut. Atenció prestada per professionals d'aquest nivell, que disposen dels mitjans i recursos per a la prevenció, la promoció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

  • Unitat bàsica de salut (UBS)

    Centre sanitari d'atenció primària que atén part de la població d'una zona bàsica de salut (ZBS), i depèn d'un centre de salut (CS)

  • Hospitals

    Estructures sanitàries bàsiques on es desenvolupa l'atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d'internament com ambulatori, a la població de l'àmbit territorial corresponent.

  • Hospital integrat a la xarxa pública

    Hospital integrat a la xarxa pública.

  • Centres de referència

    Els centres de referència són recursos públics d'altres autonomies que presten atenció als ciutadans de les Illes Balears quan aquesta assistència no es presta a la nostra comunitat.

  • Centres sanitaris d'atenció intermedia

    Centres sanitaris amb el conjunt de cures destinades a aquells malalts, generalment crònics, que poden beneficiar-se dels mateixos per augmentar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social.