Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí núm. 20 - any 2013 - Llei de protecció de dades: qualitat de les dades

Amb aquest BUTLLETÍ INFORMATIU encetam un cicle amb el qual donarem a conèixer els principis de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, a fi que pugueu complir-la tant al lloc de treball com a la vida privada. El principi que ens ocupa en aquest número és el de la QUALITAT DE LES DADES.

 

Com és habitual, en moltes ocasions es recu-llen dades personals per a finalitats diverses: obtenir una targeta de descompte en comerços, inscriure’s en algun blog, rebre notícies sobre temes d’interès… i un llarg etcètera. A continuació respondrem algunes preguntes sobre aquest tema.

 

Amb quina finalitat es recullen les dades? 

Les dades només s’han de recollir per donar-hi un tractament legítim: és a dir, no es poden divulgar ni comercialitzar sense el consentiment previ de la persona afectada.

 

Quines dades us poden demanar? 

Les dades que us poden demanar han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals es recullen. 

Per exemple, si facilitau les dades personals per obtenir una targeta de descompte, és excessiu que us obliguin a emplenar un apartat sobre el vostre estat de salut o l’afiliació sindical.

 

Es poden recollir dades en qualsevol situació? 

No. Està prohibit recollir dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Per exemple: en un local on hi hagi poca llum —com ara una discoteca— no us poden demanar que consigneu dades per participar en un sorteig per mitjà d’un imprès amb lletra illegible, sobretot en les clàusules que us comprometin en algun aspecte.

 

Quines característiques han de tenir les vostres dades per tractar-les? 

Les dades de caràcter personal han de ser exactes i actualitzades, de manera que corresponguin amb veracitat a la vostra situació actual.

 

Com podeu saber si les vostres dades són exactes? 

Les dades de caràcter personal s’han d’emmagatzemar de manera que permetin exercir el dret d’accés: és a dir, s’han d’habilitar els mitjans necessaris perquè sapigueu quines dades personals s’han desat, llevat que siguin cancel•lades legalment.

 

Què heu de fer si detectau que les vostres dades són inexactes o incompletes? 

Heu de cancel·lar les dades inexactes i substituir-les per les dades rectificades o completar-les: és a dir, exercir els drets de rectificació i cancel•lació de les dades recollides.

 

Fins quan s’emmagatzemaran les vostres dades? 

Les dades de caràcter personal es cancel·len quan han deixat de ser necessàries o perti-nents per a la finalitat per a la qual s’hagin recollit o registrat.

 

 

 

Aprofitam l’avinentesa per convidar-vos al curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en relació amb la protecció de dades. Us hi podeu inscriure clicant aquí o podeu obtenir-ne més informació aquí.