Seu electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB) - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Seu electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB)

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Seu electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB). Procediments per a les empreses

La seu electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB) és un espai web que està a disposició de la ciutadania i les empreses, per mitjà del qual les empreses i els proveïdors poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en qualsevol moment i en qualsevol lloc amb connexió a Internet, de manera que estalvia temps i agilita les tramitacions.

La seu electrònica del Govern de les Illes Balears (GOIB) posa a disposició de les empreses i els proveïdors procediments i tràmits que es poden dur a terme per mitjans electrònics.

Accés als procediments electrònics de l'IB-SALUT a la seu electrònica del Goven de les Illes Balears