Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Com a ciutadà/a usuari/a dels serveis sanitaris públics teniu drets i deures. A Atenció a l'Usuari us ajudam a conèixer-los i exercir-los.


Integrem l'opinió dels/les usuaris/es en el Servei de Salut

Mitjançant la recepció de queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments relacionats amb l'ús dels serveis sanitaris.

Informem i orientem

Atenem dubtes sobre gestions assistencials i administratives de forma personalitzada

Coneixem l'experiència de l'usuari

Per avaluar i millorar el funcionament del Servei de Salut


On i com podeu posar una Queixa, Suggeriment, Sol·licitud d'Informació o Agraïment?


O bé al Servei d'Atenció a l'Usuari de cada centre sanitari

Si preferiu atenció telefònica o presencial


Participació ciutadana en la millora del Servei de Salut de les Illes Balears

Quantes queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears?

Aquí es mostra l'evolució del volum d'activitat i espera mitjana en la resposta a les queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments (QSSI) presentades pels usuaris dels serveis sanitaris públics. És un bon indicador del grau de participació ciutadana i de l'accessibilitat als Serveis d'Atenció a l'Usuari.


Evolució activitat QSSI 2017-2022

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017-2022