Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Participació ciutadana en la millora del Servei de Salut de les Illes Balears

Quantes queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears?

S'observa un augment progressiu de la recollida de queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments (QSSI) presentades pels usuaris del Servei de Salut. És un bon indicador del grau de participació ciutadana i de la millora de l'accessibilitat als Serveis d'Atenció a l'Usuari.


Evolució activitat QSSI 2017-2019

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017-2019

Activitat QSSI 2017

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017

Activitat QSSI 2018

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2018

Activitat QSSI 2019

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2019