Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Nombre d'intervencions QSSI

Queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació que ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears

Respecte l'any 2016, el nombre de queixes per escrit que va rebre el Servei de Salut de les Illes Balears en l'any 2017, va disminuir en 59.

D'altra banda, la demora mitjana per respondre les queixes en l'any 2017 va ser de 28.7 dies, va disminuir exactament en 2.7 dies.

Tipus d'intervencions QSSI: any 2017

Demora mitjana (dies) en respondre les QSSI: any 2017