Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Com a ciutadà/a usuari/a dels serveis sanitaris públics teniu drets i deures. A Atenció a l'Usuari us ajudam a conèixer-los i exercir-los.

Integrem l'opinió dels/les usuaris/es en el Servei de Salut

Mitjançant la recepció de queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments relacionats amb l'ús dels serveis sanitaris.

Informem i orientem

Atenem gestions assistencials i administratives de forma personalitzada actuant com a enllaç entre la ciutadania i la nostra organització per a trobar la resposta més adequada

Conèixer l'experiència dels/les usuaris/es

Ens ajuda a avaluar i millorar el funcionament del Servei de Salut dels Illes Balears. Per això, us agraïm sincerament el temps que dedicau a escriure-les

Què podeu fer a través del servei d'atenció a l'usuari?

Al Servei de Salut us escoltam i orientam per millorar i oferir-vos un bon servei sanitari. Per això, a través del Servei d'Atenció a l'Usuari ens podeu fer arribar Queixes, Suggeriments, Sol·licituds d'informació, consultes o tràmits i Agraïments

Una queixa serveix per detectar el que no va bé, allò que cal millorar.

Exemple: Fer constar la disconformitat amb la prestació d'un servei sanitari, els retards, les desatencions dels nostres professionals o qualsevol altra anomalia.

Un suggeriment ens aporta idees sobre com podem satisfer millor les expectatives dels usuaris.

Exemple: Com simplificar l'accés a una prestació, coses que heu trobat a faltar en un ingrés hospitalari, etc.

Una sol·licitud d'informació ens obliga a millorar els nostres canals de comunicació: des d'allò que us explicam a les admissions fins a la informació disponible en els nostres webs i xarxes socials.

Exemple: com sol·licitar determinades prestacions ortoprotètiques o de farmàcia, com renovar la targeta sanitària, l'horari d'obertura d'un centre de salut, el calendari de vacunacions, etc.

Un agraïment és la manera com ens podeu indicar allò que vos ha agradat. Ens permet detectar les coses que sí funcionen i per les que cal seguir apostant.

Exemple: el bon tracte rebut per un equip de professionals, la capacitat d'escolta, la comoditat de les instal·lacions, l'adequació dels tractaments rebuts, una millora en la seva qualitat de vida, etc.

On i com podeu posar una Queixa, Suggeriment, Sol·licitud d'Informació o Agraïment?

Presencialment en els centres sanitaris

En els corresponents Serveis d'Atenció a l'Usuari de cada centre sanitari i dels serveis centrals de IB-SALUT.

Us podem informar sobre...

En aquests moments prioritzam l'atenció telefònica i digital

Si necessitau ser atès/a pel Servei d'Atenció a l'Usuari, no cal que us desplaceu, posau-vos en contacte amb nosaltres 

Bon dia!

Us podem orientar?

Mallorca

Hospital Universitari Son Espases

Atenció a l'Usuari

Hospital Universitari Son Llàtzer

Atenció a l'Usuari

Hospital Comarcal d'Inca

Atenció a l'Usuari

Hospital de Manacor

Atenció a l'Usuari

Atenció Primària de Mallorca

Atenció a l'Usuari

  • Telèfon: 971 170 063
  • Horari d'atenció a l'usuari: de 9:00 a 14:00 h

Hospital Sant Joan de Déu

Atenció a l'Usuari

Serveis Centrals

Atenció a l'Usuari

Eivissa i Formentera

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Atenció a l'Usuari

Menorca

Àrea de Salut de Menorca

Atenció a l'Usuari

Participació ciutadana en la millora del Servei de Salut de les Illes Balears

Quantes queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears?

S'observa un augment progressiu de la recollida de queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments (QSSI) presentades pels usuaris del Servei de Salut. És un bon indicador del grau de participació ciutadana i de la millora de l'accessibilitat als Serveis d'Atenció a l'Usuari.


Evolució activitat QSSI 2017-2019

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017-2019

Activitat QSSI 2017

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017

Activitat QSSI 2018

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2018

Activitat QSSI 2019

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2019