Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 04/12/2020 - Núm.4 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 4 de la revista IB-SALUT informa, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm.73 - SOC

Butlletí núm.73 - El Servei de Salut de les Illes Baleares crea un centre d'operacions de seguretat (SOC)

En els últims anys, els ciberatacs són ben freqüents arreu del món. Els atacs a empreses i administracions han crescut exponencialment, la qual cosa suposa una amenaça per a totes les àrees de treball que formen part dels sistemes d'informació.

 

Actualment, totes les organitzacions s'enfronten a un ampli ventall d'amenaces de ciberseguretat. L'accelerada i constant evolució d'aquestes amenaces significa un problema per als sistemes de seguretat de les empreses i, en conseqüència, per implementar controls eficaços.

 

En el Servei de Salut de les Illes Balears treballam per fer front als desafiaments que suposa la tecnologia amb la finalitat de protegir els seus actius més valuosos, com per exemple la informació dels ciutadans i la disponibilitat dels sistemes assistencials. Aquests solen ser els objectius principals dels ciberatacs, a causa de la gran quantitat de dades confidencials i estratègics que gestionam.

 

Malgrat les mesures de seguretat que puguem prendre internament, els atacs són cada vegada més complexos i sofisticats. Per això, la ciberseguretat s'ha convertit en una prioritat i en un repte per a tots.

 

Per la importància de les dades que gestionam i el nivell de confidencialitat que es requereix, el Servei de Seguretat ha creat un centre d'operacions de seguretat (SOC, per la sigla en anglès de security operations center) per integrar de manera centralitzada la gestió d'aquesta seguretat.

 

Què és un SOC?

Els SOC s'encarreguen de fer un seguiment i analitzar l'activitat en xarxes, servidors, punts finals, bases de dades, aplicacions, llocs web i altres sistemes, buscant activitats anòmales que puguin ser indicatives d'un incident o compromís de seguretat.

 

Un SOC ha de garantir que els possibles incidents de seguretat s'identifiquin, analitzin, defensin, investiguin i informin correctament.

 

Els objectius de qualsevol SOC són els següents: 

 • Incrementar la capacitat de vigilància i detecció d'amenaces en les activitats diàries dels sistemes d'informació i comunicacions.
 • Analitzar els atacs o possibles amenaces. (En el cas del Servei de Salut de les Illes Balears, mensualment es reporten més de 3.000 incidències en el sistema de gestió d'incidents (OTRS). En temps de crisi com l'actual, deguda a la COVID-19, aquests atacs es poden duplicar i fins i tot triplicar).
 • Defensar i, si escau, recuperar informació perduda o danyada a conseqüència de ciberatacs.
 • Millorar la capacitat de resposta davant qualsevol atac.
 • Complir la legislació vigent (directiva NIS i Esquema Nacional de Seguretat).

 

El nostre SOC

El Servei de Salut de les Illes Balears gestiona centres hospitalaris, centres de salut, oficines i altres centres especialitzats amb característiques i sistemes molt diversos i extensos. Si tenim també en compte les nombroses ubicacions multicentre i multiilla, es requereix una centralització de la gestió dels esdeveniments recollits en la xarxa i dels accessos als sistemes d'informació.

 

Per la diversitat i importància dels nostres sistemes d'informació i les dades que allotgen, assegurar-ne l'accés, la consistència i la seguretat suposa un repte afegit.

 

Per a això, el Servei de Salut ha apostat per una solució desenvolupada conjuntament pel Centre Criptològicc Nacional i la companyia s2Grup, anomenada GLORIA, sigla de Gestió de LOgs per Respondre davant Incidents i Amenaces.

 

Per mitjà d'aquesta solució, es recull informació de tots aquells elements de servidors i comunicacions, guardant-la i processant-la per identificar els esdeveniments que indiquen un punt perillós per defensar. En aplicar correlacions sobre els esdeveniments guardats, aquests es converteixen o no, en alertes de seguretat. En cas de ser-ho, han de ser tractades de manera automàtica o manual pel Servei de Seguretat.

 

A més de la gestió interna, el SOC del Servei de Salut compta també amb un servei contractat amb equips especialitzats per al monitoratge de seguretat, gestió d'incidents de seguretat, anàlisi forense digital i de seguretat, intel·ligència d'amenaces, gestió de vulnerabilitats i gestió de logs.

 

La tendència futura és que les amenaces segueixin creixent, no només en quantitat, sinó també en sofisticació. És vital avançar-se per estar preparat enfront d'elles i mantenir i millorar el nostre SOC dia a dia. La inversió de recursos en aquesta àrea és una decisió estratègica vital per a la continuïtat de tot el nostre sistema de salut.