Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí nº12 any 2012 - Incidents en la seguretat: troians

“Aquella obra de fusta, el cavall [...] que portà Ulisses l’heroi com a trampa a la vila alta, farcit guerrers que arrasaren Troia sencera. “

Homer. Odissea (cant VIII, 490)

Què és un troià?

Com hem explicat en el BUTLLETÍ INFORMATIU núm. 11, aquest tipus de programa maliciós requereix l’ús de l’enginyeria social per aconseguir el seu objectiu principal.

Es denomina troià el programa que es presenta a l’usuari com una aplicació aparentment legítima i inofensiva però que, en executar-lo, pot ocasionar danys.

 

Quins objectius tenen els troians?

Algunes de les accions que pot dur a terme un troià que accedeix al sistema de manera remota poden ser instal·lar altres programes, utilitzar l’equip per enviar correu no volgut, executar o acabar processos, fer un ús no permès de la càmera web, transferir arxius, robar informació confidencial (personal, bancària, contrasenyes, codis de seguretat), etc.

 

Com funcionen?

En executar-se el programa no s’evidencien senyals d’un mal funcionament a l’ordinador infectat; tanmateix, mentre l’usuari duu a terme les tasques habituals en l’equip, el  programa obre diversos ports de comunicacions que permeten controlar-lo remotament de manera absoluta. 

* Segons la definició donada per l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació.

 

Com es pot infectar el vostre equip?

Generalment, la infecció que causa un troià no és visible per als usuaris, ja que no apareixen finestres ni alertes de cap tipus.

En executar qualsevol programa, aquest funciona i duu a terme les tasques de manera normal, però en un segon pla alhora s’executa el troià.

Les diverses maneres d’infecció per un troià poden ser la descàrrega de programes de xarxes P2P o de pàgines web amb contingut executable, les tècniques d’enginyeria social, els fitxers adjunts en missatges electrònics i els fitxers enviats per missatgeria instantània.

 

Com podeu evitar la instal·lació de troians?

El consell principal per evitar la infecció per troians consisteix a aplicar mesures de prevenció: no desactivar i mantenir actualitzat l’antivirus i el tallafoc (firewall) del vostre equip, no obrir els fitxers adjunts d’un missatge electrònic si no en coneixeu el remitent i no descarregar programes no autoritzats.

 

En qualsevol cas, notificau immediatament al Centre d’Atenció a l’Usuari o al departament d’informàtica de la vostra gerència tota sospita que el vostre equip hagi estat infectat.