Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Butlletí núm.85 - Sessió «I… si fossin les teves dades?»

 • Tractes les dades i els sistemes d'informació com t'agradaria que els tractassin els companys que tenen accés a les teves dades, a les dels teus familiars i/o gent propera?
 • T'agradaria que les teves dades no estiguessin disponibles quan necessitessis assistències?
 • T'agradaria que la teva història clínica es publicàs a Internet?,
 • Quines mesures de seguretat tens en compte en el teu lloc de feina?  

 

Aquestes i més preguntes són les que es plantegen en la sessió formativa «I… si fossin les teves dades?» que us presentam per mitjà d'aquest butlletí. La sessió té com a principals objectius els de conscienciar i formar el personal del Servei de Salut en matèria de protecció de dades i de seguretat de la informació, desenvolupant des d'un punt de vista amè i pràctic el Codi de bones pràctiques en tecnologies de la informació i de la comunicació del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

El contingut de la sessió es divideix en els apartats següents:

 

Protecció de dades personals 

Dins aquesta secció es tracten les característiques de la seguretat i de la confidencialitat de la informació, així com dels principis de mínim privilegi i de necessitat de conèixer. 

 

Anàlisi de riscs: el factor humà 

El factor humà és el principal risc a causa de la dificultat de conscienciar i formar en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 

Per això, en la formació s'enumeren els riscos associats a l'ús dels recursos com el correu electrònic, l'agenda professional, Internet, els dispositius mòbils, els suports extraïbles, les xarxes sense fils, la missatgeria instantània i les xarxes socials. 

 

Gestió de riscs: mesures preventives  

La sessió facilitarà mesures preventives per mitigar els riscs esmentats en l'apartat anterior, com poden ser la creació de contrasenyes robustes, la detecció de correus fraudulents, el bloqueig de la sessió quan ens absentam, així com la conservació sota clau de documents impresos i la seva destrucció de manera segura quan ja han complert la finalitat. 

Aplicar aquestes mesures requereix un esforç mínim per part dels usuaris i suposa minimitzar considerablement els riscs.

 

Pla de continuïtat: mesures correctives 

La principal mesura correctiva, una vegada s'ha detectat una incidència, és comunicar-la al més aviat possible i prestar la col·laboració necessària per resoldre-la.

 

Reflexió final 

Finalment, es planteja una reflexió:  

 

I tu… tractes les dades i els sistemes d'informació com t'agradaria que els tractassin els companys que tenen accés a les teves dades, a les dels teus familiars i/o gent propera

 

Accés al material 

Si no has pogut assistir a la sessió a la teva gerència, no et preocupis. Fes clic en els enllaços següents per accedir a tot el material relacionat:

 

Nom de la sessió : I… si fossin les teves dades?