Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 34 - any 2014 - Aprovat el nou Codi de bones pràctiques

El director general del Servei de Salut ha dictat la Circular 1/2014, de 18 d’agost, per la qual s’aprova el nou Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal.

 

L’ús de l’equipament informàtic i de comunicacions és actualment una necessitat a qualsevol organització del sector públic. Aquests mitjans i recursos es posen a disposició dels usuaris com a instruments de treball per acomplir l’activitat professional, raó per la qual competeix al Servei de Salut determinar les normes, les condicions i les responsabilitats sota les quals s’han d’emprar aquests recursos tecnològics.

 

El Codi de bones pràctiques detalla les mesures orientades als usuaris que formen part de la política de seguretat del Servei de Salut, el compliment de la qual es considera imprescindible.

 

Mantenir els nivells adequats de seguretat de la informació depèn en gran manera en el fet que tots els usuaris apliquin aquests criteris en acomplir les seves funcions i també del seu compromís, en primer lloc, de custodiar la informació (especialment les dades de caràcter personal) contra l’accés, l’ús o la divulgació no autoritzats, la pèrdua o la destrucció, i, en segon lloc, de protegir els recursos informàtics utilitzats per al tractament d’aquestes dades de l’ús no autoritzat, de l’alteració, de la destrucció, del mal ús i del robatori.

 

L’objectiu del Codi de bones pràctiques és establir les directrius i les recomanacions en l’ús dels sistemes d’informació, a fi d’optimitzar l’ús dels recursos disponibles i mantenir la seguretat, la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter personal.

 

A causa de la necessària gestió dels recursos tecnològics de manera que proporcionin una protecció adequada de la informació i dels serveis, i a causa també de la proliferació de l’ús dels dispositius personals per a finalitats professionals i de l’aparició i l’evolució dels serveis d’emmagatzemament en el núvol, s’ha considerat oportú aprovar una actualització del Codi de bones pràctiques, que deixa sense efecte la Circular 4/2009, amb la qual s’aprovà l’anterior Codi de bones pràctiques.

 

Les novetats principals del Codi s’han introduït en aquests apartats: confidencialitat de la informació; connexió de dispositius personals i emmagatzemament en el núvol; caracterització dels llocs de treball (bloqueig i llocs de treball adesats), i monitoratge i aplicació del Codi.

 

Així mateix, s’ha aprofitat la revisió per incloure-hi noves definicions i corregir errates.

 

Tots els usuaris poden accedir a la versió electrònica del Codi de bones pràctiques.

 

Així mateix, en els pròxims números del BUTLLETÍ INFORMATIU abordarem les principals novetats introduïdes i les preguntes freqüents que es plantegen amb relació a l’abast i l’aplicació de les mesures disposades pel Codi de bones pràctiques.

 

Us informam que ja està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es