Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinacions autonòmiques sanitàries

Les coordinacions autonòmiques sanitàries són estructures funcionals encarregades de la gestió de projectes corporatius que afecten tota l'estructura dependent del Servei de Salut o bé de programes sanitaris de caràcter transversal. Són programes transversals aquells que miren de donar resposta a problemes de salut on és imprescinible la combinació de recursos de diversos àmbits assistencials (atenció primària, atenció especialitzada, atenció intermitja) i també quan els recursos sanitaris s'han de complementar amb els d'altres sectors com educació o benestar social.