Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí núm.23 - any 2013 - Llei de protecció de dades: dades especialment protegides

Continuant amb els principis fonamentals de la protecció de dades establerts en la Llei orgànica 15/1999, en aquest número del BUTLLETÍ analitzam quines són les dades personals especialment protegides i l’obligació o no de revelar les nostres dades protegides davant d’una petició.

 

Us recordam quines són les dades especialment protegides: ideologia, religió o creences, afiliació sindical, origen racial o ètnic i les dades referents a la salut o a la vida sexual.

 

 • El primer dubte que us pot sorgir quan us demanin les vostres dades sobre ideologia, religió i creences és si és obligatori facilitar-les. 

La Constitució espanyola de 1978 estableix que ningú no pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences. 

A més, en cas que us requereixin alguna d’aquestes dades, us han d’advertir sobre el dret a no facilitar-la, tenint en compte les excepcions.

 

 • Per tant, ¿heu de consentir sempre expressament i per escrit el tractament de les vostres dades que revelin ideologia, afiliació sindical, religió i creences? 

No sempre. S’han de tenir en compte les excep-cions establertes: per exemple, se n’exceptuen els fitxers mantenguts per partits polítics, sindicats, esglésies, confessions o comunitats religioses i associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, la finalitat dels quals sigui política, filosòfica, religiosa o sindical, pel que fa a les dades relatives als seus associats o membres. 

Però s’ha de tenir en compte que la cessió de les vostres dades protegides necessita sempre que hi doneu consentiment prèviament.

 

 • I les dades de caràcter personal que facin referència a l’origen racial, la salut i la vida sexual, ¿és obligatori facilitar-les? 

Aquestes dades es poden demanar, tractar i cedir quan, per raons d’interès general, ho di-sposi una llei o la persona afectada ho consenti expressament.

 

 • Quan no serà necessari consentir expressament el tractament de les vostres dades que revelin l’origen racial o es refereixin a la vostra salut o la vida sexual? 

Quan el tractament sigui necessari per a la prevenció o per al diagnòstic mèdics, per a la prestació d’assistència sanitària o tractaments mèdics o per a la gestió de serveis sanitaris, sempre que del tractament de les dades es faci càrrec un professional sanitari subjecte al secret professional o una altra persona subjecta així mateix a una obligació equivalent de secret. 

També es poden tractar dades sense el vostre consentiment exprés quan el tractament sigui necessari per salvaguardar el vostre interès vital o el d’una altra persona, en el supòsit que estigueu físicament o jurídicament impossibilitat per donar consentiment.

 

 • Altres aspectes que cal tenir en compte 

Les dades de caràcter personal relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives només es poden incloure en fitxers de les administracions públiques competents en els supòsits prevists en les normes reguladores respectives. 

Està prohibit crear fitxers amb la finalitat exclusiva d’emmagatzemar-hi dades de caràcter personal que revelin la ideologia, la filiació sindical, la religió, les creences, l’origen racial o ètnic o la vida sexual. És a dir, no es pot recollir informació protegida sense una finalitat determinada, explícita, legítima i proporcionada.