Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí núm. 19 - any 2013 - Consells de seguretat sobre els telèfons mòbils

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU presentam alguns consells útils de seguretat específics sobre els telèfons mòbils, com a complement de la informació que proporcionam en el Butlletí Informatiu núm. 6, per protegir-los del programari maliciós (malware), del robatori de les dades emmagatzemades o per recuperar les dades en cas de pèrdua del dispositiu.

 

 • Manteniu actualitzat el dispositiu: les actualitzacions del programari del dispositiu solucionen vulnerabilitats trobades en versions anteriors.
 • Emprau programari original: les modifica¬cions no autoritzades de programari poden contenir amenaces diverses per als dispositius. Evitau el jailbreak en dispositius d’Apple o rootejar els del sistema operatiu Android.
 • Emprau serveis al nigul (cloud) per salva-guardar les dades del dispositiu: emprant serveis al nigul, com ara DropBox o iCloud, podeu recuperar les dades del dispositiu en els casos de pèrdua del telèfon o fallada en el funcionament.
 • Instal•lau una aplicació de localització i esborrament remot de les dades: si perdeu el dispositiu, aquest tipus d’aplicacions són molt útils ja que fan possible eliminar les da-des per evitar que hi accedeixin i permeten saber on és el dispositiu.
 • Evitau connectar-vos a xarxes Wi-Fi públiques: és relativament senzill accedir a les dades enviades des del vostre dispositiu a Internet per mitjà de connexions Wi-Fi que no estan protegides degudament.
 • Protegiu la pantalla de bloqueig del dispositiu: per evitar que es pugui accedir a la informació del vostre dispositiu us convé emprar una contrasenya o un patró de desbloqueig de la pantalla de bloqueig del dispositiu.
 • Instal•lau només aplicacions de les boti-gues oficials: descarregar aplicacions de llocs no fiables pot portar la instal•lació de qualsevol tipus de programari maliciós en el vostre dispositiu, per la qual cosa us recomanam que instal•leu només aplicacions de les botigues oficials com Google Play, AppStore, Marketplace...
 • Vigilau els permisos de les aplicacions que instal·leu: encara que es tracti d’aplicacions obtengudes de botigues oficials, en molts casos s’instal•len amb més permisos dels que són necessaris, com ara l’accés a la llibreta d’adreces, a Facebook o a Twitter.
 • Utilitzau contrasenyes segures i no les faciliteu a ningú.
 • Desactivau la connexió a Wi-Fi, el sistema Bluetooth i els serveis de geolocalització si no necessitau connectar-vos a la xarxa: així evitareu possibles amenaces externes o l’espio¬natge de les comunicacions.
 • Instal·lau un antivirus: de la mateixa manera que teniu instal·lat un antivirus en el vostre ordinador personal, us recomanam tenir-ne un també en el dispositiu mòbil.

 

Recordau que el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i el tractament de les dades de caràcter personal del Servei de Salut prohibeix emprar dispositius personals per a les tasques professionals, excepte amb l’autorització expressa i per escrit de la Gerència o de la persona en qui l’hagi delegada.