Acció social

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Acció Social

L'Acció Social engloba les ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària i farmacèutica així com per a estudis universitaris oficials, que hagi hagut de realitzar el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a ell mateix o per als seus fills.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Ajuts Estudis 2019
An Adobe Acrobat file Bases ajuts estudis oficials menys 25 anys 2019 14-10-2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajut estudis oficials 2019 14-10-2019
explore subfolder image Ajuts sanitaris 2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitut ajut despeses sanitàries 2019 14-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució ajuts sanitaris 21-10-2019
explore subfolder image Bestretes 2019
An Adobe Acrobat file Resolució i bases bestretes 2019 10-01-2019
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta extraordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta extraordinaria 02-04-2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta ordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta ordinaria 02-04-2019
explore subfolder image Bestretes 2020
An Adobe Acrobat file Resolució bestretes 2020 20-12-2019
explore subfolder image Resolució audiòfons 2019
An Adobe Acrobat file Bases audiòfons 2019 07-11-2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajut audiòfons_CAT [per emplenar a mà] 07-11-2019
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019