Acció social - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Acció social

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Acció Social

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019
explore subfolder image Bestretes 2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta ordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta ordinaria 02-04-2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta extraordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta extraordinaria 02-04-2019
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019
An Adobe Acrobat file Resolució i bases bestretes 2019 10-01-2019
explore subfolder image Bestretes 2018
An Adobe Acrobat file IBSALUT Clàusula protecció de dades 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestretes ordinaries_CAT [per emplenar a mà] 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta extraordinària_CAT [per emplenar a mà] 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Bestretes 2018 22-12-2017
explore subfolder image Bestretes 2017
An Adobe Acrobat file Resolució bestretes març a desembre 2017 28-02-2017
An Adobe Acrobat file sollicitud bestretes ordinaries_CAT (corregit) (2) 30-12-2016
An Adobe Acrobat file sollicitud bestreta extraordinaria_CAT (corregit)2017 30-12-2016
An Adobe Acrobat file Resolució bestretes gener i febrer 2017_CAT 29-12-2016
explore subfolder image Bestretes 2016
An Adobe Acrobat file Resolució Bestretes 2016 03-11-2016
An Adobe Acrobat file Sol_licitud bestretes 2016 03-11-2016
explore subfolder image Ajuts sanitaris 2018
explore subfolder image Convocatòria extraord. Audiòfons
An Adobe Acrobat file Resolució convocatòria extraord. 25 d'octubre 2018 Audiòfons 30-10-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajut audiòfons_CAT [per emplenar a mà] 30-10-2018
An Adobe Acrobat file IBSALUT Clàusula protecció de dades 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajuts despesa sanitària 2018_CAT [per emplenar a mà] 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria ajuda sanitària 2018 25-09-2018
explore subfolder image Ajuts sanitaris 2017
An Adobe Acrobat file Annex 1 sol.licitud ajuda despesa sanitaria 2017 [v .2]_CAT (corregit) 25-10-2017
An Adobe Acrobat file Resolució ajuda sanitaria CAT 03-10-2017
explore subfolder image Ajuts sanitaris 2016
A Microsoft Word file Annex 1 sol licitud ajut vacuna neumocòccica_CAT 29-12-2016
An Adobe Acrobat file Convocatòria vacuna neumocòccica 2016_CAT 29-12-2016
An Adobe Acrobat file Sollicitud bases ajudes sanitàries cat 11-11-2016
An Adobe Acrobat file Resolució bases ajudes sanitàries 2016 CAT 02-11-2016
explore subfolder image Ajuts Estudis 2018
An Adobe Acrobat file IBSALUT Clàusula protecció de dades 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajuts despeses estudis 2018_CAT [per emplenar a mà] 01-10-2018
An Adobe Acrobat file Convocatòria estudis menors 25 anys 25-09-2018
explore subfolder image Ajuts Estudis 2017
An Adobe Acrobat file Annex 2 sol.licitud ajuda estudis 2015 25anys [set. 2017] [v .2]_CAT (corregit) 25-10-2017
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajuda estudis CAT 03-10-2017
explore subfolder image Ajuts Estudis 2016
An Adobe Acrobat file Sol_licitud ajuts estudis 2016 03-11-2016
An Adobe Acrobat file Resolució ajuts estudis 2016 03-11-2016