Acció social

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 18/05/2020 - Ajornaments dels exàmens de les categories: Tècnic/tècnica especialista en documentació sanitaria, i Farmàceutic/Farmacèutica d’atenció primària

  Us informam que el dia 16 de maig de 2020, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears que aproven l’ajornament dels exàmens de les següents categories:

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

 • 25/03/2020 - Contractació de personal sanitari. Mesures excepcionals COVID-19
 • Coronavirus - Informació per a professionals

  Amb la finalitat de protegir als treballadors del Servei de Salut de la possibilitat de contagiar-se per coronavirus i seguint les recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, queden suspesos de forma temporal tots els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris, convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com internacionals.

  També queden suspesos tots aquells que estiguin previstos a qualsevol de les instal·lacions del Servei de Salut, amb excepció d’aquells que siguin habituals dins un mateix servei i que no suposin afluència de personal extern (com ara les sessions clíniques).

  S’atorgarà, a més, baixa laboral als professionals sanitaris que hagin estat en contacte amb casos positius confirmats d’infecció per coronavirus sense la protecció adient.

Acció Social

L'Acció Social engloba les ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària i farmacèutica així com per a estudis universitaris oficials, que hagi hagut de realitzar el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a ell mateix o per als seus fills.

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Ajuts Estudis 2019
An Adobe Acrobat file Bases ajuts estudis oficials menys 25 anys 2019 14-10-2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajut estudis oficials 2019 14-10-2019
explore subfolder image Ajuts sanitaris 2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitut ajut despeses sanitàries 2019 14-10-2019
An Adobe Acrobat file Resolució ajuts sanitaris 21-10-2019
explore subfolder image Bestretes 2019
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta extraordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta extraordinaria 02-04-2019
explore subfolder image Sol·licitud bestreta ordinaria
An Adobe Acrobat file Sol·licitud bestreta ordinaria 02-04-2019
An Adobe Acrobat file Resolució i bases bestretes 2019 10-01-2019
explore subfolder image Bestretes 2020
An Adobe Acrobat file Resolució Bestrestes 2020 18-02-2020
explore subfolder image Resolució audiòfons 2019
An Adobe Acrobat file Bases audiòfons 2019 07-11-2019
An Adobe Acrobat file Sol·licitud ajut audiòfons_CAT [per emplenar a mà] 07-11-2019
explore subfolder image Sol·licitud ajuts fills menors 18 anys
A Microsoft Word file Annex 1 sol.licitud per fills menors de divuit anys 05-09-2019