Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 24 - any 2013 - Llei de protecció de dades: seguretat de les dades i deure de secret

Seguint amb els principis fonamentals de la protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), en aquest número del BUTLLETÍ tractarem la importància de la seguretat de les dades i el deure de secret.

Per començar, convé saber quina és la definició dels conceptes bàsics com ara fitxer, responsable del fitxer i encarregat del tractament en el marc de la LOPD.

 

A què ens referim quan parlam de fitxer en el marc de la LOPD?

Un fitxer és un conjunt organitzat de dades de caràcter personal, qualsevol que en sigui la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés.

 

Què entenem per responsable del fitxer?

És la persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o l’òrgan administratiu que decideix la finalitat, el contingut i l’ús del tractament.

 

I per encarregat del tractament?

La persona física o jurídica, l’autoritat pública, el servei o qualsevol altre organisme que, tot sol o conjuntament amb altres, tracta les dades personals per compte del responsable del tractament.

 

Per tant, quan parlam de la seguretat de les dades de caràcter personal, qui són els responsables de vetlar per aquesta seguretat?

El responsable del fitxer i, si s’escau, l’encarregat del tractament.

 

Què s’ha de fer per vetlar per la seguretat de les dades?

S’han d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades aquestes dades, ja siguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

 

Es poden registrar dades de caràcter personal sense implantar les mesures de seguretat requerides?

No es poden registrar dades de caràcter personal en fitxers que no compleixin les condicions que es determinin per via reglamentària respecte de la seva integritat i seguretat i les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes.

 

Qui està obligat al secret professional respecte de les dades de caràcter personal?

El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal. No només estan obligats al secret professional sinó també al deure de guardar-les.

 

Fins quan s’ha de complir el deure de secret i el deure de guardar-les?

Es tracta d’obligacions que subsisteixen fins i tot després que el responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades finalitzin les seves relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el responsable.

 

Aprofitam l’ocasió per convidar-vos al curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en relació amb la protecció de dades. Podeu inscriure-us-hi clicant aquí o obtenir-ne més informació aquí.