Gerència del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

La Gerència del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària relativa a urgències i emergències extrahospitalàries en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, i ha de comptar amb un gerent d’atenció a urgències 061 i l’estructura necessària per respondre a les funcions que té assignades.

Gerent

Eloy Villalba Ballesteros

Ubicació i contacte

Gerència del Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ Illes Balears s/n, 07014 -Palma
Tel. 971 285 854

Adreça web http://www.ibsalut.es/samu061/ca/

Xarxes socials
  1. Canal Twitter | Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061
Funcions
  1. L’organització de l’activitat assistencial dels serveis sanitaris adscrits al seu àmbit d’actuació.
  2. La direcció, el control i la gestió del funcionament dels serveis i les activitats de l’assistència sanitària d’urgències i d’emergències.
  3. El compliment del programa anual d’objectius i pressuposts fixats pel Servei de Salut.
  4. En general, totes les que li atribueixi la normativa vigent i les que expressament li siguin delegades o encomanades pels seus òrgans superiors.