SAMU061

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

SAMU061

SAMU061 és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària relativa a urgències i emergències extrahospitalàries en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, i ha de comptar amb un gerent d’atenció a urgències 061 i l’estructura necessària per respondre a les funcions que té assignades.

Gerent

Eloy Villalba Ballesteros

Ubicació i contacte

SAMU061
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ del Calçat, 2 - 1r pis 07011-Palma 

Tel. 971 285 854

Adreça web http://www.ibsalut.es/samu061/ca/

Xarxes socials
  1. Canal Twitter | SAMU061
Funcions
  1. L’organització de l’activitat assistencial dels serveis sanitaris adscrits al seu àmbit d’actuació.
  2. La direcció, el control i la gestió del funcionament dels serveis i les activitats de l’assistència sanitària d’urgències i d’emergències.
  3. El compliment del programa anual d’objectius i pressuposts fixats pel Servei de Salut.
  4. En general, totes les que li atribueixi la normativa vigent i les que expressament li siguin delegades o encomanades pels seus òrgans superiors.