Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 12/05/2022 - Núm.7 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 7 de la revista IB-SALUT informa de maig 2022, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Importància de mantenir tots els nostres sistemes actualitzats

Butlletí núm.83 - Riscos i amenaces en productes no actualitzats i fora de suport

En l'ecosistema de productes tecnològics que tenen les entitats hi pot haver productes el suport dels quals hagi finalitzat o sigui necessari actualitzar-ne el sistema operatiu. Aquesta situació sol ocórrer periòdicament i provoca que les entitats s’hagin d'esforçar per mantenir en condicions òptimes la seva base de tecnologia i productes. Els fabricants desenvolupen i publiquen actualitzacions tant funcionals com de seguretat per als productes que es troben en suport.

 

Un producte fora de suport es correspon amb un producte obsolet, les característiques del qual són antigues. Per tant, poden aparèixer múltiples vulnerabilitats, de diferents tipus, que permetrien dur a terme diverses accions malicioses per part d'un atacant. Els atacants són coneixedors d'aquesta situació i solen aprofitar-la per efectuar els atacs.

 

Un atacant podria dur a terme les accions següents si no actualitzam els nostres sistemes operatius:

 

 • Prendre el control de la infraestructura o de serveis concrets.
 • Extreure, modificar o eliminar informació sensible de l'entitat.
 • Conduir atacs de denegació de servei.
 • Suplantar identitats.
 • Utilitzar a una entitat per fer atacs efectius contra unes altres emmascarant les seves accions.
 • Propagar codi nociu els efectes del qual poden anar des del xifrat d'informació demanant un rescat per desxifrar-la (programari de segrest) fins a la fugida d'informació sensible.
 • Desconfigurar els sistemes de seguretat de la companyia per espiar-nos, robar informació o atacar-nos més endavant.
 • Utilitzar els nostres sistemes com a plataforma d'atac cap a altres sistemes.

 

Cal destacar de nou la importància de mantenir tots els nostres sistemes actualitzats com a mètode de prevenció de molts incidents de seguretat, com les infeccions per programari maliciós. Tant els nostres sistemes operatius, com els continguts i pàgines web, com els programes que utilitzam a la feina, han d'estar actualitzats degudamenten les seves últimes versions i amb tots els pedaços de seguretat instal·lats.

 

Actualitzar el programari dels nostres dispositius és essencial, doncs hem de ser conscients dels perills als quals ens enfrontam en cas de descurar les mesures bàsiques de seguretat.

 

Notícies d'interès