Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 17 - any 2013 - Altres estafes habituals en temps de crisi

Seguint la línia del BUTLLETÍ núm. 16, presentam una llista de cinc estafes habituals en aquests temps de crisi per tal de captar ingressos i recur-sos econòmics de les víctimes per mitjans electrònics i sistemes aparentment fiables i amb dificultat operacional baixa, a fi d’arribar a qualsevol tipus d’usuari.

 

1. Paquets de vacances i viatges

S’ofereixen paquets de vacances i viatges a llocs paradisíacs per tal d’aconseguir que la víctima pagui per uns productes que realment no existei-xen. Es tracta d’un delicte d’estafa, ja que la pro-moció no existeix o l’oferta és prou enganyosa, la qual cosa causa un perjudici econòmic a les per-sones que l’adquireixen.

 

2. Oferiment de crèdit amb pagament per endavant

Primer la víctima rep un missatge electrònic que li informa que ha estat seleccionada per obtenir un préstec amb unes condicions molt atractives, el qual pot ser concedit o no. La víctima ha d’omplir un formulari i pagar una taxa perquè li puguin concedir el préstec. Després li deneguen i mai no li tornen la taxa que ha avançat.

 

3. Xecs falsos

L’estafa dels xecs falsos consisteix en el fet que la víctima, que és el venedor legal d’un producte per mitjà d’Internet, és estafada pel suposat comprador del producte, que li envia un xec aparentment vàlid per una quantitat superior al valor del producte, amb la condició que el ve-nedor li aboni la diferència entre el preu del producte i el valor del xec. Aquest resulta ser fals, de manera que el venedor no pot recuperar la diferència abonada.

 

4. Inversions

En aquest cas l’estafador anuncia promeses d’inversions que generen grans beneficis a curt termini i sense riscs, per la qual cosa resulten atractives per a les víctimes. Alguns exemples d’aquest tipus d’inversions fraudulentes utilitzen el nom del Grup del Banc Mundial o pretenen ser una institució afiliada a aquest.

 

5. Hoax

És el terme utilitzat per als missatges electrònics que contenen una notícia falsa (una faula, diguem-ne) i que s’utilitzen per sensibilitzar la víctima sobre l’assumpte a fi que faci una aportació econòmica per a un determinat bé social. En aquests casos es pretén abusar de la solidaritat dels usuaris, que empatitzen amb la situació que pateixen altres persones.

Consells per detectar missatges i pàgines web fraudulents

 1. No doneu crèdit a premis, regals o ingres-sos econòmics inesperats.
 2. Desconfiau dels missatges que presentin faltes d’ortografia i errades gramaticals.
 3. Malfiau-vos quan intentin forçar-vos a prendre una decisió en un termini breu advertint-vos de les conseqüències negatives de no fer-ho.
 4. 4. Dubtau de les inversions a curt termini i sense riscs.

 

Podeu trobar més consells útils per reconèi-xer pàgines web i missatges fraudulentes en aquesta pàgina del web de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO).