Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí n.º 46 - any 2016 - Ús d'Internet

La connexió a Internet és una eina de treball proporcionada pel Servei de Salut perquè els empleats puguin acomplir les seves tasques.

Per garantir la seguretat de la informació i les dades de la xarxa del Servei de Salut és important fer un bon ús de la connexió a Internet i tenir en compte algunes mesures preventives per evitar incidents, que recollim en aquesta nova edició del BUTLLETÍ INFORMATIU:

  • Navegau sempre tenint a l’equip un antivirus actualitzat. Així mateix, és important que el sistema operatiu i, sobretot, el navegador també estiguin actualitzats, perquè un equip obsolet és el millor dels reclams per al programari maliciós (virus, troians, ransomware…).
  • No descarregueu fitxers des d’URL (adreces d’Internet) que no siguin de confiança, ja que poden contenir virus que provoquin un incident molt greu en la seguretat.
  • Heu de tenir present que les descàrregues de fitxers d’Internet sempre han de ser respectuoses amb els drets de la propietat intel·lectual.
  • Si introduïu dades importants com ara credencials (contrasenyes), dades personals o informació protegida especialment, assegurau-vos que el formulari web s’enviï sota un protocol segur (HTTPS, per exemple). En cas contrari, algú podria capturar aquesta informació i utilitzar-la sense autorització.
  • Assegurau-vos que navegau per pàgines web legítimes. Consultau el contengut dels certificats digitals que les webs presenten al visitant (el pany que apareix a la barra d’adreces del navegador) per garantir que són qui diuen que són. És molt senzill suplantar una web legítima copiant-ne el contengut, però no es pot suplantar el contengut del certificat si està signat per una autoritat de certificació.
  • Heu d’atendre els missatges del navegador sobre certificats caducats, revocats o signats per una autoritat de certificació no reconeguda, i heu de desconfiar d’aquestes pàgines, sobretot si heu d’introduir-hi informació important.
  • No empreu serveis d’emmagatzemament al núvol (cloud) per guardar o transferir informació especialment protegida del Servei de Salut, llevat que tengueu l’autorització de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d’Informació, ja que ningú no garanteix que sigui una ubicació segura i confidencial.
  • Si necessitau descarregar gran quantitat de dades, avisau abans el Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) perquè pugui valorar l’impacte d’aquesta descàrrega en la resta dels usuaris de la xarxa.
  • Si activau l’opció de recordar les contrasenyes al vostre navegador, heu de tenir en compte que qualsevol usuari amb accés al vostre equip podrà utilitzar la contrasenya per accedir en nom vostre.

Tot i que el Servei de Salut ha implantat les mesures de seguretat perquè la navegació i el correu electrònic siguin segurs, la línia de defensa principal és l’usuari.

 

La seguretat és responsabilitat de tothom