Ciutadania - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Ciutadania

Informació sanitària per tenir cura de la vostra salut

CONTACTE

UBICACIÓ I CONTACTE

  • Adreça: carrer de la Reina Esclarmunda, 9. 07003 Palma
  • Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00
  • Horari del Registre: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

TELÈFONS D'INTERÈS

LOCALITZACIÓ