Portal del Pacient

L'espai online on fer les vostres gestions en salut

Portal del Pacient

Des del mòbil, la tauleta tàctil o l'ordinador podeu consultar la vostra informació sanitària i fer tràmits en el Servei de Salut de les Illes Balears

Per utilitzar el Portal del Pacient és necessari...

 • Tenir més de 16 anys
 • Ser usuari del Servei de Salut de les Illes Balears amb targeta sanitària individual
 • Disposar del número de DNI i/o el codi d'identificació del pacient (CIP) de la targeta sanitària individual i la data de naixement, per realitzar tràmits amb un nivell de seguretat baix.
 • Disposar de DNIe / certificat electrònic o Cl@ve permanent, per tal d'identificar-se com a persona física en un mitjà electrònic, i poder realitzar tràmits amb un nivell de seguretat alt.

Accedir al Portal del Pacient amb nivell de seguretat alt

 • Com puc accedir al Portal del Pacient?
  • Atès que és un servei que proporciona dades de salut personals, confidencials i especialment sensibles sobre els usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, per realitzar-hi alguns tràmits de forma segura, és imprescindible identificar-se.
  • La identificació de l'usuari en el Portal del pacient es realitza amb mètodes (DNIe / certificat electrònic o Cl@ve permanent) que permeten garantir la identitat de la persona que realitza la gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia. 
 • Com em puc identificar en el Portal del Pacient?

  Quan intenteu accedir a algun tràmit del Portal del Pacient, que requereixi que us hi identifiqueu, automàticament sereu adreçat a la Plataforma d'identificació  del sistema nacional que us permetrà identificar-vos per mitjà dels mètodes següents:

  Cl@ve - métodos de identificación

  En cada cas, haureu de seguir els passos indicats i en finalitzar amb la verificació necessària, el sistema us tornarà a adreçar automàticament al Portal del pacient per continuar amb el vostre tràmit.

 • Què és el mètode d'identificació amb DNIe / certificat electrònic?

  La signatura electrònica o el certificat electrònic del Document Nacional d'Identitat electrònic (DNI electrònic o DNIe) permet garantir la identitat de la persona que realitza la gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia.


  Quan accediu al Portal del pacient per mitjà del DNIe, el sistema us sol·licitarà que seleccioneu el certificat corresponent i una vegada identificat i verificat, la Plataforma d'Identitat Electrònica per a les Administracions, us donarà accés al tràmit que vulgueu realitzar.

  Cl@ve - Certificado

 • Què és el mètode d'identificació amb Cl@ve permanent?

  Cl@ve permanent: Identitat electrònica per a les Administracions Públiques


  Cl@ve permanent és un sistema que unifica i simplifica l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i permet identificar-se davant l'Administració pública electrònica o Seu Electrònica.

  Per poder utilitzar aquest sistema de claus concertades i signatura en el núvol, els us heu de registrar prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal que us sol·licita.

 • Com em puc registar a Cl@ve?
  • Si és la primera vegada que feis servir Cl@ve, us hi haureu de registrar seguint els passos determinats en el sistema de registre de Cl@ve.
  • Una vegada validades les dades, us enviaran una clau temporal al telèfon mòbil associat al vostre usuari, que haureu d'introducir per continuar el procés d'autenticació.

   Cl@ve permanente


  Ajuda sobre Cl@ve

  Si necessita ajuda per utilitzar el sistema Cl@ve, pot consultar les següents pàgines del Portal Informatiu de Cl@ve:

  Per obtenir més informació sobre el procés de registre pot consultar l'apartat Registre del Portal Informatiu de Cl@ve.

  També disposa d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat @Clave en diferents òrgans de l'administració local o autonòmica que pot consultar en Atenció a la Ciutadania del web del Govern dels Illes Balears (GOIB), i on l'informaran sobre l'ús del sistema d'identificació electrònica @Clave.

 • Si ja estic registrat a Cl@ve com em puc identificar en el Portal del pacient?
  • Si ja estau registrat a Cl@ve, i voleu fer algun tràmit en el Portal del pacient d'un nivell alt de seguretat i confidencialitat de la informació,  haureu d'introduïr les dades requerides a la  Plataforma d'autenticació de Cl@ve Permanent que garanteix una identificació segura del ciutadà en un mitjà electrònic de l'Administració pública.Cl@ve - Autenticación de usuario
  • Una vegada finalitzat el regsitre en la Plataforma d'autenticació de Cl@ve Permanent i verificada la sessió, el sistema el redirigirà automàticament al Portal del pacient per continuar amb el seu tràmit.

  Ajuda sobre Cl@ve

  Si necessita ajuda per utilitzar el sistema Cl@ve, pot consultar les següents pàgines del Portal Informatiu de Cl@ve:

  Per obtenir més informació sobre el procés de registre pot consultar l'apartat Registre del Portal Informatiu de Cl@ve.

  També disposa d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat @Clave en diferents òrgans de l'administració local o autonòmica que pot consultar en Atenció a la Ciutadania del web del Govern dels Illes Balears (GOIB), i on l'informaran sobre l'ús del sistema d'identificació electrònica @Clave.

 • Tinc dubtes o problemes amb Cl@ve i necessito ajuda. On em poden ajudar?

  El Servei de Salut de les Illes Balears disposa d'una oficina de registre amb servei especialitzat @Clave on li proporcionaran ajuda per al sistema @Clave:


  Servei de Salut de les Illes Balears

  Serveis Centrals (SSCC)

  C/ de la Reina Esclarmunda, 9 - CP 07004 - Palma

  Tel.: 971175955 - 971724260

  Horari d'Atenció: De dilluns a divendres: 09.00 h – 14.00 h


  A més l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat @Clave en diferents òrgans de l'administració local o autonòmica que pot consultar en Atenció a la Ciutadania de la web del Govern dels Illes Balears (GOIB)

 • Quins tràmits puc fer en el Portal del Pacient sense identificar-me?

  Els tràmits o gestiones que són d'un nivell de baix de seguretat:

  Només serà necessari introduïr en el formulari cada tràmit la informació personal de l'usuari següent:


 • Quins tràmits puc fer en el Portal del Pacient si m'identific amb Cl@ve permament o DNIe / certificat electrònic?

  Si us identificau en el Portal del pacient com a persona física en un mitjà electrònic a través de:


  Podreu realitzar, de forma segura, les gestions o els tràmits electrònics següents:


Què em permet fer?

Sol·licitar una cita amb un professional sanitari o administratiu d'atenció primària

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduïu la data de naixement
 3. Seleccionau el dia
 4. Seleccionau l'hora
 5. Una vegada finalitzat el procés, la cita quedarà confirmada i podreu anul·lar-la des d'aquesta mateixa pantalla si voleu

Sol·licitar l’anul·lació d'una cita hospitalària

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduiïu la data de naixement
 3. Sol·licitau l'anul·lació de cita

NOTA: Heu d'esperar a rebre un correu electrònic que confirma l'anul·lació.

Llistes d'espera

Consultau la vostra situació en les llistes d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears.


ACCÉS:us heu d'identificar amb algun dels sistemes següents: 

 • DNIe / certificat electrònic 
 • Cl@ve permanent

Consultar la històrica clínica resumida

Des d'aquest apartat podeu consultar:

 • Les vostres dades personals de salut
 • Les al·lèrgies registrades
 • Els contactes ambulatoris al centre de salut i a l'hospital
 • Els episodis hospitalaris: visites a consultes, urgències i hospitalitzacions
 • El full de medicació activa indicat pel vostre metge de familia
 • Si heu declarat les voluntats anticipades, podeu descarregar el document emplenat
 • Els vostres informes hospitalaris, en el bloc situat en la part inferior d'aquesta finestra

ACCÉS: us heu d'identificar amb algun dels sistemes següents: 

 • DNIe / certificat electrònic 
 • Cl@ve permanent

Veure la llista de totes les cites concertades

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària
 2. Introduïu  la data de naixement
 3. Podeu:
 • Consultar la llista de cites amb el vostre metge/metgessa de familia
 • Consultar la llista de cites amb l'infermer/a de família
 • Consultar la llista de les properes cites hospitalàries
 • Sol·licitar l'anul·lació d'una cita: Un responsable es posarà en contacte amb vós una vegada realitzada la sol·licitud.

Descarregar el Certificat COVID Digital UE

Des d'aquest apartat podeu descarregar:

 • El certificat de vaccinació contra la COVID-19 
 • El certificat de prova diagnòstica de la COVID-19 amb resultat negatiu
 • El certificat de recuperació de la COVID-19

ACCÉS: us heu d'identificar amb algun dels sistemes següents: 

 • Telèfon mòbil
 • DNIe / certificat electrònic 
 • Cl@ve PIN o permanent

Sol·licitar el canvi de metge o infermer

 1. Introduïu les dades identificatives (DNI i CIP de la targeta sanitària)
 2. Actualitzau les dades de contacte
 3. Enviau la sol·licitud
 4. Esperau a rebre un missatge de correu electrònic de confirmació
 5. Esperau que el responsable corresponent es posi en contacte amb vós per continuar el procés

Consultar el percentatge d'aportació farmacèutica

 1. Introduïu el codi d'identificació del pacient (CIP) de la vostra targeta sanitària 
 2. Introduïu la data de naixement
 3. Consultau el percentatge d'aportació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.