Serveis sanitaris

Serveis sanitaris

Cartera de serveis

El Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) proveeix el conjunt de prestacions sanitàries dels diferents nivells d’assistència sanitària (atenció primària, hospitalària i d’urgència) establerts en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS), i d'altres complementaris que s’afegeixen al conjunt de prestacions mínimes estatals.

Prestacions sanitàries

El catàleg de prestacions d'atenció sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) inclou un conjunt de serveis preventius diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment de la salut dirigits a la ciutadania de les Illes Balears.