Borsa única

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Borsa única

Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014, el Servei de Salut va instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria professional i especialitat per garantir que la selecció d’aquest personal s’efectui per procediments que permetin:

 

  • la màxima agilitat en la selecció
  • el ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

 

L’experiència acumulada ha permès apreciar que alguns dels apartats requereixen d'una revisió tècnica per millorar tant l’agilitat que ha de presidir el nomenament d’aquest personal com l’eficàcia i l’operativitat en la gestió administrativa del sistema de selecció triat.

Després de la tasca conjunta entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals, s’ha signat lAcord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

En data de 28 d'octubre de 2022 s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual acorda establir un procediment per a l’acreditació del compliment del requisit de coneixement de català fora de data de tall en determinats processos selectius.

 

Avisos i notificacions


Normativa

 

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.