Accessibilitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accessibilitat digital

El Servei de Salut de les Illes Balears compromès amb l'accessibilitat digital.

Què és l’accessibilitat digital?

L’accessibilitat digital consisteix en fer extensiu als mitjans digitals l’accés universal als serveis públics per part de tots els ciutadans, posant especial esment en les necessitats de les persones amb discapacitat i de la gent gran. Allò que es pretén amb l’accessibilitat web és trencar les barreres (físiques, sensorials, intel·lectuals, de context tecnològic, etc.) entre l’usuari i la web
Una bona accessibilitat digital requereix respectar un conjunt de principis i tècniques quan es dissenya, es manté i s’actualitza un lloc web o una aplicació per a dispositius mòbils (app). 

Independentment de la plataforma tecnològica que s'empri, el lloc web o una aplicació mòbil ha de ser fàcilment navegable i el seu contingut accessible a qualsevol usuari.


Què és un contingut digital?

informació textual i no textual

formes d'interacció bidireccional

documents i formularis descarregables

tractament de formularis digitals

continguts multimèdia preenregistrats de base temporal

processos d’identificació, autenticació, firma i pagament

Declaració d’accessibilitat digital del Servei de Salut de les Illes Balears

Treballem per aconseguir que els mitjans digitals del Servei de Salut de les Illes Balears tinguin un accés cada vegada més universal, independentment de les capacitats de les persones que els emprin.  


Aplicam progressivament els requisits d'accessibilitat del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositiusmòbils del sector públic i la Norma UNE-EN 301549:2019.  


La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web del Servei de Salut de les Illes Balears, al Portal del Pacient i a l’APP Cita Prèvia. 

Situació actual

Actualment, la nostra accessibilitat digital és PARCIALMENT CONFORME, d'acord amb:

Informe de revisió de l'accessibilitat de la web del Servei de Salut (novembre 2020)

Informe de revisió de l'accessibilitat del Portal del Pacient (novembre 2020)

Heu tingut dificultats en la lectura d'alguna pàgina del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)?

Podeu presentar una queixa o suggeriment específic per l'accessibilitat web o dirigir-se al Servei d'Atenció a l'Usuari.