Accessibilitat - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Accessibilitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accessibilitat

Heu tingut dificultats en la lectura d'alguna pàgina del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)?

Podeu presentar una queixa o suggeriment específic per l'accessibilitat web.

 

Intentarem millorar l'adaptació del web i fer un accés cada vegada més universal, independentment de les capacitats de les persones que consultin el web.