Accessibilitat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Accessibilitat

Heu tingut dificultats en la lectura d'alguna pàgina del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)?

Podeu presentar una queixa o suggeriment específic per l'accessibilitat web.

 

Intentarem millorar l'adaptació del web i fer un accés cada vegada més universal, independentment de les capacitats de les persones que consultin el web.