Memòries anuals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòries anuals

L'activitat i els pressuposts anuals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) queden registrats anualment en una memòria de consulta pública.