Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

 • 11/11/2021 - Lletra de desempat per a nous processos de la borsa única

  El 10 de novembre de 2021, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la Ñ.

  Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 08/09/2021 - Núm.6 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 6 de la revista IB-SALUT informa de setembre 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.


  Consultau també el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021.

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

Consejos de seguridad para el verano

Butlletí núm.75 - Consells de seguretat per a l’estiu

Els ciberdelinqüents no fan vacances. De fet, l’estiu és una de les seves èpoques de l’any preferides. Durant l’època  estival augmenten els ciberatacs de manera considerable. És per això que s’han d’extremar les precaucions pel que fa a la seguretat dels nostres sistemes i de la informació que contenen.

 

Des de l’Oficina de Seguretat volem oferir una sèrie de consells per a unes vacances més cibersegures i prevenir ser víctimes d’atacs informàtics

 

1. Evitau connectar-vos a xarxes wifi públiques

Sempre que sigui possible, evitau connectar-vos a xarxes wifi públiques, ja que moltes d’elles no solen ser segures. Recordau no dur a terme operacions sensibles, com per exemple pagaments en línia o accedir a informació confidencial amb aquest tipus de connexions. Per a això és millor utilitzar la connexió contractada amb la vostra companyia telefònica.

 

2. Bloquejau els dispositius amb contrasenya

Sense aquesta primera capa de seguretat, qualsevol persona que tingui accés als vostres dispositius pot accedir a les vostres dades i aplicacions. Configurau un codi d’accés difícil de predir i endevinar. Si el vostre dispositiu us ho permet, configurau la identificació amb l’empremta dactilar o amb identificació facial.

 

 3. Canviau les contrasenyes quan torneu de vacances

Si us heu connectat per mitjà del telèfon intel·ligent a xarxes amb connexions desconegudes, les claus d’accés poden haver-se vist compromeses. Per això, és convenient renovar les contrasenyes una vegada acabeu el viatge o l’estada. Igualment, recordau emprar sempre contrasenyes robustes i difícils d’endevinar.

 

 4. Heu de fer còpies de seguretat de la informació continguda en els dispositius mòbils abans d’anar-vos-en de vacances 

És convenient fer còpies de seguretat en tots els dispositius amb els que viatgeu. Aquesta recomanació està molt relacionada amb l’anterior i ajuda a prevenir la perduda d’informació en el cas de robatori, pèrdua o dany d’algun dels dispositius mòbils.

 

 5. Evitau perdre de vista el dispositiu mòbil

Durant l’estiu és quan més robatoris es produeixen de telèfons mòbils, tauletes i portàtils. Hi ha dades que indiquen que, en aquesta època, a Espanya es roba un telèfon mòbil cada dos minuts. Cal tenir en compte que, tant si som víctimes d’un robatori d’un dispositiu mòbil, com si el perdem, el més probable és que mai el recuperem, amb la qual cosa no podrem recuperar tota la informació emmagatzemada en ell. És per això que és recomanable activar la localització de dispositius, ja que us pot permetre trobar-los, però també esborrar tota la informació emmagatzemada en ells.

 

 6. Mantingueu els dispositius actualitzats 

Les actualitzacions de programari (software) no són només per introduir noves funcionalitats, sinó que també són per corregir bretxes de seguretat.

 

 7. Protegiu els dispositius amb l’antivirus actiu i actualitzat 

Protegiu tots els dispositius amb un antivirus sempre actiu i actualitzat abans de sortir de viatge: és una barrera senzilla i eficaç entre el dispositiu i els cibercriminals.

 

8. Parau esment a casos de pesca per correu electrònic (phishing) 

Ofertes espectaculars, bons descomptes, enllaços que animen a accedir a ells… són els trucs típics de l’enginyeria social que solen utilitzar els ciberdelinqüents per enganyar i aconseguir dades. Revisau atentament si es tracta d’un possible cas de pesca per correu electrònic amb el qual intenten suplantar la identitat d’un compte legítim (entitat bancària, companyies energètiques, etc.) per aconseguir robar informació i cometre frau. Per tant, no reveleu informació personal ni corporativa.

 

 9. Vigilau les aplicacions descarregades en els dispositius 

Cal comprovar que l’aplicació compleix amb tots els requisits de seguretat i descarregar només aquelles que provenen de les tendes oficials. Així s’evitarà que qualsevol tipus de programa maliciós s’introdueixi en el dispositiu. Així mateix, revisau a quines dades se sol·licita l’accés i si són necessàries o no.

 

 10. Teniu cura amb el que publicau en xarxes socials a l’estiu 

Anunciar les merescudes vacances i la destinació escollida en xarxes socials pot semblar una idea brillant, però en fer-ho podem informar els lladres tradicionals que la casa estarà buida alguns dies. 

 

 

Amb aquests consells de seguretat podem reduir notablement la possibilitat de ser víctimes del robatori o pèrdua de la nostra informació durant les vacances.