Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Salut reuneix la Comissió Negociadora per elaborar el I Pla d’Igualtat del Servei de Salut

Avui es troben representants de la part social i de l’Administració per establir les bases i quins passos cal seguir per treballar-hi

 

Salut ha convocat avui la Comissió Negociadora per elaborar el I Pla d’Igualtat del Servei de Salut, formada per representants de l’Administració i de la part social. En la reunió s’han tractat les tasques que fins ara ha duit a terme el grup de treball format per elaborar el Pla, en el qual estan representades totes les gerències del Servei de Salut.

 

L’objectiu del Pla és integrar la perspectiva de gènere en la salut pública prenent en consideració les diferents necessitats de dones i homes en totes les fases del desenvolupament de polítiques i programes. La preparació del Pla passarà per diferents fases: la primera, recollir dades estadístiques i fer una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació del Servei; la segona, diagnosticar la situació pel que fa a la igualtat de gènere, i la tercera, extraure’n conclusions i redactar els eixos, les línies d’actuació i les mesures que cal prendre. A partir d’aquí es podrà emprendre la darrera fase: elaborar el Pla. Es preveu que tot el procés durarà aproximada set mesos.

 

Segons estableix la normativa, un pla d’igualtat és un conjunt de mesures adoptades després de fer un diagnòstic de situació amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó del sexe.

invalid quix collection shortcode!