Serveis de prestació de transport sanitari - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Serveis de prestació de transport sanitari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació de transport sanitari

El transport sanitari, que haurà de ser accessible a les persones amb discapacitat, consisiteix en el desplaçament de malalts per causes exclusivament clíniques, la situació dels quals els impedeixi desplaçar-se pels mitjans ordinaris de transport.

Aquesta prestació es facilitarà d'acord amb les normes que reglamentàriament estableixen les administracions sanitàries competents, i inclou: 

  1. Accés a la prestació de transport sanitari
  2. Contingut
  3. Requisits generals
  4. Trasllat de pacients entre comunitats autònomes