Serveis de prestació ortoprotètica - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Serveis de prestació ortoprotètica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació ortoprotètica

La prestació ortoprotètica consisteix en la utilització de productes sanitaris, implantables o no, amb la finalitat de substituir totalment o parcialment una estructura corporal o bé de modificar-la, corregir-la o facilitar-ne la funció. Inclou els elements necessaris per millorar la qualitat de vida i l'autonomia del pacient.

Aquesta prestació, que facilita el Servei de Salut, dona lloc a ajudes econòmiques, en els casos que reglamentàriament estableixen les administracions sanitàries competents. Inclou:

  1. Contingut
  2. Conceptes
  3. Accés a la prestació ortoprotètica
  4. Procediment d'obtenció
  5. Requisits generals
  6. Implants quirúrgics
  7. Pròtesis externes
  8. Cadires de rodes
  9. Ortesis
  10. Ortopròtesis especials