Serveis de prestació ortoprotètica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació ortoprotètica

La prestació ortoprotètica consisteix en la utilització de productes sanitaris, implantables o no, amb la finalitat de substituir totalment o parcialment una estructura corporal o bé de modificar-la, corregir-la o facilitar-ne la funció. Inclou els elements necessaris per millorar la qualitat de vida i l'autonomia del pacient.

Aquesta prestació, que facilita el Servei de Salut, dona lloc a ajudes econòmiques, en els casos que reglamentàriament estableixen les administracions sanitàries competents. Inclou:

  1. Contingut
  2. Conceptes
  3. Accés a la prestació ortoprotètica
  4. Procediment d'obtenció
  5. Requisits generals
  6. Implants quirúrgics
  7. Pròtesis externes
  8. Cadires de rodes
  9. Ortesis
  10. Ortopròtesis especials

 

Tràmits:

Sol·licitud de reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic
Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als usuaris inclosos en l'àmbit de cobertura de el Servei de Salut de les Illes Balears.