Serveis de prestació d’atenció d’urgència

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació d’atenció d’urgència

L'atenció d‘urgència és la que es presta al pacient en els casos en què la seva situació clínica obliga a una atenció sanitària immediata. S‘ha de dispensar tant en centres sanitaris com fora d'aquests centres, incloent-hi el domicili del pacient i l'atenció «in situ», durant les 24 hores del dia, mitjançant l'atenció mèdica i d'infermeria, i amb la col·laboració d'altres professionals.

A les Illes Balears es disposa d'una xarxa d'atenció urgent distribuïda arreu del territori, que comprèn els punts d'atenció continuada (PAC), els serveis d'urgències dels hospitals i el Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061.

 

Aquests serveis d'urgències són els que s'han d'utilitzar durant les hores en què no es pugui accedir al centre de salut (CS) propi o quan hi hagi una situació greu.

Per rebre atenció no urgent, s'ha de demanar cita al centre de salut que correspongui, ja que el metge de família és qui coneix millor el pacient i qui pot seguir més de prop el seu procés.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.