Serveis de prestació d’atenció d’urgència

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de prestació d’atenció d’urgència

L'atenció d‘urgència és la que es presta al pacient en els casos en què la seva situació clínica obliga a una atenció sanitària immediata. S‘ha de dispensar tant en centres sanitaris com fora d'aquests centres, incloent-hi el domicili del pacient i l'atenció «in situ», durant les 24 hores del dia, mitjançant l'atenció mèdica i d'infermeria, i amb la col·laboració d'altres professionals.

A les Illes Balears es disposa d'una xarxa d'atenció urgent distribuïda arreu del territori, que comprèn:

 

Aquests serveis d'urgències són els que s'han d'utilitzar durant les hores en què no es pugui accedir al centre de salut (CS) propi o quan hi hagi una situació greu. És important considerar el nivell de gravetat i complexitat de la nostra dolència quan escollim el dispositiu d'urgències. En les situacions menys crítiques l'atenció primària pot resoldre la nostra necessitat, evitant-nos a més, esperes innecessàries i millorant l'atenció d'urgència hospitalària als pacients que més la necessiten.

 

Per rebre atenció no urgent, s'ha de demanar cita al centre de salut que correspongui, atès que el metge de família és qui coneix millor el pacient i qui pot seguir més de prop el seu procés.