Prestacions sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Prestacions sanitàries

Es consideren prestacions d'atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut (SNS) els serveis o conjunt de serveis preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment de la salut adreçats a la ciutadania.

El catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS) té per objetiu garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció integral, continuada i en el nivell adequat d'atenció sanitària