Serveis de salut pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis de salut pública

En el sistema sanitari públic de les Illes Balears, la prestació de salut pública està coordinada i gestionada per la Conselleria de Saluti altres estructures de salut pública, i també per la infraestructura d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears.

La cartera de serveis d'atenció primària inclou els programes de salut pública, l'execució dels quals es du a terme mitjançant accions que els professionals d‘aquest nivell assistencial apliquen individualment.

La prestació de salut pública és el conjunt d'iniciatives organitzades per les administracions públiques per preservar, protegir i promoure la salut de la població. És una combinació de ciències, habilitats i activitats adreçades a mantenir i millorar la salut de totes les persones a través d'accions col·lectives o socials.