Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut fa revisions mèdiques a 22 infants sahrauís acollits per primera vegada per famílies de les Illes Balears

Aquest grup d’ infants forma part d’un total de 90 que procedeixen dels campaments de refugiats de Tindouf (Algèria)

El Servei de Salut fa revisions mèdiques a 22 infants sahrauís de vuit a deu anys que arriben per primera vegada a les Illes Balears acollint-se al programa «Vacances en pau», que fa més de 30 anys que es du a terme a les Illes Balears i que s’emmarca en un conveni de cooperació directa i ajuda humanitària del Govern de les Illes Balears promogut per l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí. Aquest grup forma part d’un total de 90 que procedeixen dels campaments de refugiats de Tindouf (Algèria) i que venen a passar els dos mesos d’estiu amb famílies d’acollida de Mallorca (73), Menorca (5) i Eivissa (12).


La subdirectora assistencial d’Atenció Primària i Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut, Rosa Duro, i el gerent d’Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey, han visitat avui dematí el CS Son Ferriol, on l’equip de pediatria ha fet les revisions de salut als infants. Als que venen per primera vegada els fan una revisió al centre de salut de Son Ferriol i a la resta, que ja ha visitat les Illes en programes anteriors i tenen una història clínica oberta, els la fan als centres de salut que corresponguin a cada família acollidora. Un dels objectius principals és detectar malalties que es puguin tractar durant els mesos d’estada.

Aquesta actuació solidària permet homogeneïtzar i agilitar l’atenció de salut d’aquests infants, que viuen confinats en camps de refugiats, amb pocs recursos sanitaris, amb patologies prevalents i una alimentació poc variada i pobra en calories.

 

Revisió de salut i malalties més prevalents

L’equip assistencial està format per personal mèdic de pediatria i personal d’infermeria que fan l’anamnesi (recollida d’informació proporcionada pel pacient mateix durant l’entrevista clínica) i l’exploració pediàtrica. Depenent dels resultats, fan un diagnòstic i recomanen els tractaments més idonis. En els casos en què és necessari es deriva l’infant a l’especialista per tractar els problemes de salut al més aviat possible. L’infant queda registrat i li obren un historial clínic per fer-ne el seguiment adequat.

Les patologies més prevalents són la desnutrició crònica —estatura baixa per a l’edat—, l’anèmia, la fluorosi dental —anomalia en les peces dentals— i la càries, els defectes de la refracció ocular, criptorquídies, hèrnies, el goll —tumor de la glàndula tiroide, per excés de iode a l’aigua—, la malaltia celíaca, la litiasi renal, la parasitosi intestinal, la pediculosi —polls— i les malalties de la pell. A causa de l’alta prevalença de la litiasi renal, es fa a tots els infants una anàlisi d’orina senzilla (tira reactiva) per detectar la presència anòmala de sang en l’orina. Si es considera convenient, també es poden sol·licitar analítiques de sang i estudis parasitològics.

Així mateix, es fan consultes oftalmològiques i revisions dentals gràcies a l’ajuda solidària d’institucions privades implicades en el projecte. En la revisió ocular es valora l’agudesa visual i també es fan revisions als infants als quals es varen prescriure ulleres en anys anteriors. En la revisió odontològica s’examina si hi ha càries i maloclusió.

 

El poble sahrauí fa més de 40 anys que viu les difícils condicions del refugi, en els campaments de la província algeriana de Tindouf.

Aquesta zona és molt àrida i pateix unes condicions meteorològiques adverses durant tot l’any, però especialment a l’estiu, amb aigua de molt mala qualitat al subsòl, no apta per al consum per mor de la gran conductivitat i la contaminació. L’alimentació de la majoria de les famílies és escassa i poc variada, la qual cosa és la causa principal de la malnutrició aguda i crònica, i depèn bàsicament del repartiment de l’ajuda humanitària.

Twitter en directe