Coordinació Autonòmica de Salut Mental de les Illes Balears

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears

Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears

La conducta suïcida és una realitat ocultada fins fa molt poc. És un problema al qual ningú ha mirat de cara. Ha estat ocultada per la por i per l’estigma durant massa temps. D’altra banda, ens afecta a tots com a persones, independentment de l’edat, el sexe, la cultura, el grup poblacional i el gènere, i també al nostre entorn més proper, familiar i social.

 

Ha arribat el moment de mirar, intentar comprendre i actuar en conseqüència. Així ho prioritza l’Organització Mundial de la Salut com a imperatiu global, després d’alertar que el suïcidi provoca més morts que les guerres.

 

Per tot això la Conselleria de Salut i Consum va decidir donar prioritat a les recomanacions del Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022 pel que fa a la prevenció del suïcidi creant l’Observatori del Suïcidi, que s’encarregaria de començar a sensibilitzar la societat, de formar els professionals i d’implementar i coordinar accions eficaces perquè les Illes Balears estiguin a l’altura d’encarar el problema, de reduir la taxa de mortalitat i de paliar el dolor que aquestes morts produeixen en el seu entorn.

 

El pla de prevenció, actuació i abordatge de la conducta suïcida a les illes balears recull i sistematitza el camí recorregut per tots els sectors interpelats, recomana el camí que cal seguir i convida a continuar sumant cada vegada més actors. Per elaborar-lo, l’Observatori del Suïcidi ha mantingut un diàleg constant amb les institucions, les entitats i els colectius implicats. Cal destacar l’estreta relació de colaboració amb l’Associació de Familiars i Amics de Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears (AFASIB), que du a terme una essencial i valuosa tasca de suport a les persones que han perdut una persona estimada per suïcidi i viuen un dels dols més tràgics i difícils d’afrontar.

 

El propòsit és teixir entre tots una xarxa per a la prevenció del suïcidi.

Descarregar el Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears