Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica de Salut Mental de les Illes Balears

El Coordinació Autonòmica de Salut Mental de les Illes Balears està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i col·labora en les seves funcions amb les subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària, la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació i la resta d'estructures directives del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT).

Responsable de Coordinació

José Oriol Lafau Marchena

Ubicació icContacte

Coordinació Autonòmica de Salut Mental de les Illes Balears
Direcció d'Assistència Sanitària
Hospital Universitari Son Espases
Mòdul Z, Carretera de Valdemossa 79, 07120 - Palma

Serveis
 Enllaços externs d'interès

El nou Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022 estableix les prioritats següents a l’hora d’avançar en els models i en els processos assistencials d’atenció a la salut mental:

  • Incrementar progressivament els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat (atenció domiciliària, unitats comunitàries de rehabilitació, centres de dia, habitatges tutelats i recursos d’integració).
  • Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en salut mental a totes les Illes Balears.
  • Elaborar i aplicar un Pla d’Atenció Comunitària de caràcter polivalent i preventiu destinat a fomentar l’autonomia de les persones.
  • Millorar l’atenció de la salut mental en els pacients amb una edat avançada.
  • Millorar l’organització i l’atenció a les persones amb addiccions.
  • Potenciar els serveis d’atenció a l’àmbit infantojuvenil.
  • Promoure la salut i la prevenció de les malalties mentals.
  • Oferir formació continua als professionals.

Descarregar el Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022

 

La Coordinació Autonòmica de Salut Mental de les Illes Balears està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i col·labora en les seves funcions amb les subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària, la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes de la Informació i la resta d'estructures directives del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT).