Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació de la Unitat Cardiologia Intervencionista i Hemodinàmica

La Coordinació de la Unitat Cardiologia Intervencionista i Hemodinàmica està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears, depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i col·labora en les seves funcions amb la Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental. 

Funcions
  • Dirigir i organitzar el conjunt de professionals sanitaris en un marc protocol·litzat i consensuat entre tots, amb una adequada utilització dels recursos assignats.
  • Programar la unitat adequant la demanda als recursos disponibles.
  • Assegurar l'assistència urgent 7x24x365 dies.
  • Coordinació amb l'àrea de cardiologia per a l'elaboració conjunta de protocols d'estudi.
  • Garantir l'equitat en l'accés a les prestacions.
  • Assegurar la formació i experiència dels professionals que intervenen en el procés assistencial.
  • Controlar la qualitat de la hemodinàmica i intervencionisme cardíac.
  • Assegurar la recollida de resultats per poder oferir dades fiables que puguin ser incloses en els registres oficials.
Responsable

Vicente Peral Disdier

Normativa

Resolució del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es designa el Sr. Vicente Peral Disdier com a Coordinador de la Unitat de Cardiologia Intervencionista i Hemodinàmica del Servei de Salut de les Illes Balears.